MCSEKLEV archívum
******************************************************************************
A Magyar Csillagászati Egyesület elektronikus hírlevele      19100.05.15.
******************************************************************************
             VIII. évfolyam, 903. szám
------------------------------------------------------------------------------
      Megrendelés a listadmin@mcse.hu címre küldött levélben:
          "subscribe mcseklev [non|win|cwi|852]"
   Használati útmutató ugyanitt: "help mcseklev [non|win|cwi|852]"
------------------------------------------------------------------------------

              Világvége 2000-ben! (?)


Az asztrológusok évezredek óta jelezgetik a világvégét, ha valami "különleges" 
van az égen. (Azt szokták állítani, hogy az asztrológia tapasztalati alapokon 
áll. De vajon ki és mikor tapasztalta, milyen csillagállások "szoktak" 
világvégét okozni?) Sokféle okra hivatkoznak, így üstökösökre vagy ritka 
bolygóhelyzetekre; leggyakrabban arra, hogy néhány bolygó közel látszik 
egymáshoz, "együttállásba" kerül. Ez a helyzet áll elő szerintük 2000 
májusában.

Nagy bolygóegyüttállások régebben is számos alkalommal okoztak rémületet 
világszerte - teljesen indokolatlanul. Például 1584-re egy cseh tudós 
világvégét jósolt a Jupiter és a Szaturnusz helyzete alapján, de jóslata 
nem vált be. Már előbb, 1524-re Johann Stofler tübingeni matematikus jósolt 
vízözönt, mert február 15. táján az összes szabad szemmel látható bolygó, 
tehát az előbbiek, és még a Mars is összegyűltek a Vízöntő csillagképben 
(amint az asztrológusok mondják: a Halak jegyében). Hát még ha tudta volna, 
hogy az akkor még föl sem fedezett Neptunusz is csatlakozik a rémítő 
társasághoz! A jóslatnak híre terjedt Európa-szerte; kitört a pánik: egyesek 
élelmiszert tartalékoltak, mások a hegyekbe költöztek, ismét mások 
eldorbézolták vagyonukat, hiszen már nem lesz szükségük rá. De a vízözön 
elmaradt. Ekkor a brandenburgi választófejedelem csillagjósai megállapították, 
hogy a vízözön csupán Poroszországot fogja elmosni, de majd csak 1525. 
július 15-én. "Sajnos" azonban ez a módosított jövendölés sem vált be. 
Még korábban, 1186-ban Toledói János asztrológus hasonló okokból jövendölt 
vízözönt, később mások is - hasonló eredménnyel.

Azt hinnénk, a sorozatos tapasztalat meggyőzte az emberiséget, sőt tán még 
az asztrológusokat is, hogy a csillagok sosem okoznak bajt. De nem így van. 
Még a 20. században is sokszor bolondították el a világot ugyanilyen jóslatok, 
a legkülönfélébb csillagászati jelenségekre hivatkozva. Így történt például 
1910-ben, amikor a Halley üstökös visszatérését várták. A csillagászok 
akkoriban mutatták ki ugyanis, hogy az üstökösök csóvája ciánt is tartalmaz - 
és kiderült, hogy Földünk át fog haladni a Halley üstökös csóváján! Több sem 
kellett a jósoknak: szétkürtölték, hogy az üstökös megmérgezi a légkört! Pedig 
az üstököscsóvák anyaga ritkább, mint egy földi laboratóriumban előállított 
vákuum, így belőle legföljebb néhány atomnyi juthat el a Föld felszínére. 
Hiába volt a csillagászok minden igyekezete, hogy megnyugtassák a 
nagyközönséget; nem hittek nekik.

1962 elején az összes szabad szemmel látható bolygó, valamint a Nap és a Hold
összegyűlt a Vízöntő jegyében, ugyanakkor az Uránusz és a Neptúnusz is baljós 
helyzetbe került; febr. 4-én teljes napfogyatkozás is bekövetkezett. Az 
asztrológusok a legváltozatosabb rémségeket jelezték előre: világháborút, 
vulkáni katasztrófákat, földrengést, vízözönt stb. Magyarországon akkoriban 
nem volt divat az asztrológia, de a hírek beszivárogtak, és a pánik nálunk 
is kitört. Amikor dr Kulin György csillagász előadásokon bizonygatta a 
jövendölések alaptalanságát, egyesek titokzatos arccal suttogták: "Kulin is 
nagyon jól tudja, hogy itt a vég, de hát megbízták azzal, hogy nyugtassa meg 
a kedélyeket. Persze nemcsak erkölcsi-politikai nyomással, hanem egy kis 
pénzzel is hozzájárultak, hogy vállalja el ezt a szerepet." A szakemberek 
1968-ban, az Ikarus kisbolygó földközelsége idején, és más esetekben is 
hiába igyekeztek csillapítani az embereket. Pedig mindig a csillagászoknak 
lett igazuk.

Legutóbb 1982-re jövendöltek hasonló jókat. Egy 1974-ben megjelent" könyv 
(J. Gribbin - S. Plagemann: The Jupiter Effect) szerzői szerint 1982-ben az 
összes bolygó egy egyenesbe kerül. Minthogy a bolygók és a Nap között 
tömegvonzás hat, és a Nap nem szilárd test, a bolygók együttállása hatalmas 
dagálypúpot idéz elő a Napon. A púp területén nagyon megerősödik a 
naptevékenység: erős napkitörések, flérek jönnek létre. Ezek sugárzása sokkal 
több energiát juttat a Földre, mint általában; ez pedig a Föld légkörében 
jelentős tömeg-átrendeződést okoz. A Föld azonban forog, s ha egy forgó test 
tömegeloszlása megváltozik, akkor megváltozik a forgás sebessége is. (Ha pl. 
a műkorcsolyázó a piruettnél karját testéhez húzza, felgyorsul a forgása.) 
Ha pedig a Föld forgási sebessége megváltozik, akkor földrengések, szökőárak 
következnek be, és ezek, teljesen megváltoztatva a Föld arculatát, 
elpusztítják az élővilágot. Hazánk területére ugyanilyen katasztrófákat 
jeleztek előre, például hogy "újra" kitör a Gellérthegy (ami annál is 
érdekesebb, mivel a Gellérthegy dolomitból áll, sosem volt vulkán), illetve 
kettéreped és a Dunába csúszik.

Igaz, hogy a Föld forgássebességének hirtelen változása katasztrofális 
következményekkel járna. De még soha nem tapasztaltuk, hogy 
bolygóegyüttállások növelnék a naptevékenységet; ami természetes, mert a 
bolygók szóban forgó gravitációs hatása - még ha minden bolygó sorbaállna 
is az égen - elhanyagolható. Azt sem tapasztalták soha, hogy nagy 
napkitörések után megváltozna a Föld forgási sebessége, vagy a földrengések 
gyakorisága megnőne. Végül pedig - nagyobb bolygóegyüttállás sem volt 
akkoriban. Október végén ugyan minden bolygó az ég ugyanazon tájékán volt, 
de nem együttállásban, hanem öt csillagkép területén szétszórva.

Most megint hasonló jövendöléseket hallhatunk: "megint" egy vonalba gyűlnek 
a bolygók, és ezért megint világvégére számíthatunk. Sajnos, nem tudom 
megmondani, hogy pontosan mikor, mert szorgos kereséssel sem találtam 
együttállást. Januárban a Nap és néhány bolygó (Merkúr, Uránusz, Neptunusz) 
valóban elég közel jut egymáshoz, persze csak látszólag, hiszen tőlünk mért 
távolságuk igen különböző: pl. a Merkúr 190 millió km-re, ugyanakkor a 
Neptunusz 4,5 milliárd (!) km-re lesz. Májusban a helyzet hasonló lesz, mint 
1584-ben, azzal a különbséggel, hogy a Merkúr, a Vénusz, a Nap, a Jupiter 
és a Szaturnusz nem a Vízöntő, hanem a Kos csillagképben lesznek "együtt", 
és nem túl messze tőlük, a Bikában áll majd a Mars. 4-én a Hold is ott 
halad el mellettük. Talán május 11. körül látszanak a bolygók a legközelebb 
egymáshoz (a világvége állítólag május 5-én lesz). Szó sincs azonban arról, 
hogy pontos együttállás jönne létre: ez olyan valószínűtlen jelenség, hogy 
a Naprendszer egész fennállása alatt nem valószínű, hogy egyszer is 
bekövetkezzék.

Mit fogunk májusban látni az égen? Semmi különöset, hiszen az egész jelenség 
a Nap közelében, az égbolt legfényesebb részén játszódik le majd, ahol a 
bolygókat nem láthatjuk. De ha az éjszakai égen következne be, akkor is csupán 
annyit vennénk belőle észre, hogy néhány vándorló fénypont - bolygó - 
egymáshoz közel halad el. Ez a haladás persze nem túl feltűnő, az égi randevú 
hónapok alatt alakul ki és oszlik szét. Közben fizikai értelemben egyáltalán 
semmi nem történik, hiszen a bolygók csak tőlünk nézve jutnak egymás közelébe; 
egyetlen valóságos kapcsolatuk, a gravitáció ettől mit sem változik. 
A jelenségnek semmiféle hatása Földünkre nem lesz, és nem is lehet. Nyilvánvaló 
viszont, hogy ha valami váratlan természeti vagy politikai katasztrófa 
véletlenül épp 2000-ben következnék be, az asztrológusok az ártatlan bolygókat 
okolják majd érte. Ebben rejlik az asztrológia tévtanának egyik legnagyobb 
veszélye: hivőit ráveszi, hogy a földi események valódi okai helyett kitalált, 
égi okokat keressenek, és ezzel még az esélyét is elveszítsék annak, hogy 
saját sorsukat irányítani tudják.

A májusi együttállás legföljebb annyi következménnyel jár majd, hogy a 
hiszékeny embereket jól megrémítik az asztrológusok. A világvégére viszont 
alighanem még sokáig várnunk kell.

                            Csaba György Gábor
                              csabag@c3.hu

+----------------------------------------------------------------------------+
|     MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET -- 1461 Budapest, Pf. 219.     |
|      * E-MAIL: mcse@mcse.hu * WWW: http://www.mcse.hu *      |
|                                      |
|  Az MCSE elektronikus hírlevele és levelező listái: listadmin@mcse.hu  |
|     Hírlevelünk online archívuma: http://www.mcse.hu/mcseklev     |
+----------------------------------------------------------------------------+


Vissza

További levelezőlisták