Tápiómenti levelezőlista archívum
  2020.09.23
 TAVCSO archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2010-12-05 13:44:06
Feladó: Balog László
Tárgy: [Tavcso] Albireo - ismét - végre
--3377278254-1804289383-1291553046=:94702
Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: QUOTED-PRINTABLE

Tisztelt amat=F5rcsillag=E1sz t=E1rsunk, kedves csillag=E1szat ir=E1nt =E9r=
dekl=F5d=F5 bar=E1tunk!
=20
=D6r=F6mmel t=E1j=E9koztatunk, hogy a 2010. j=FAlius 7-ei hivatalos bejegyz=
=E9st k=F6vet=F5en =FAjra =E9letre kelt az Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klu=
b (AAK), az 1970-80-as =E9vekben a foly=F3irat=E1val =E9s =E9szlel=F5h=E1l=
=F3zat=E1val orsz=E1gos jelent=F5s=E9gre szert tett legend=E1s amat=F5rcsil=
lag=E1sz csoportosul=E1s.
A szervezet feladata t=F6rv=E9nyes keretet biztos=EDtani a Szentm=E1rtoni B=
=E9la (1931, Hencse - 1988, Hencse) =E1ltal 1971-ben Somogy megy=E9ben, Kap=
osv=E1ron alap=EDtott Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klub keret=E9ben foly=F3=
amat=F5rcsillag=E1szati tev=E9kenys=E9gnek. Hozz=E1j=E1rulni a k=F6rnyezet=
=E9s a t=E1rsadalom fenntarthat=F3 fejl=F5d=E9s=E9hez, a term=E9szeti =E9s=
kultur=E1lis =F6r=F6ks=E9g meg=F5rz=E9s=E9hez. Kutat=E1s, ismereterjeszt=
=E9s, szeml=E9letform=E1l=E1s, oktat=E1s, kultur=E1lis =E9s kiad=F3i tev=E9=
kenys=E9g v=E9gz=E9se.
Az AAK - Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klub K=F6zhaszn=FA Egyes=FCletet a ha=
zai amat=F5rmozgalomb=F3l j=F3l ismert - t=F6bbs=E9g=E9ben az Albireo kor=
=E1bbi id=F5szak=E1hoz szorosan k=F6t=F5d=F5 -, =F6ttag=FA eln=F6ks=E9g (Ju=
h=E1sz Tibor, Kiszel Vilmos, Kov=E1cs S=E1ndor, Rezsabek N=E1ndor, Zaj=E1cz=
Gy=F6rgy) vezeti, m=FBk=F6d=E9s=E9t h=E1romtag=FA fel=FCgyel=F5bizotts=E1g=
(Mizser Emese, Pusk=E1s Ferenc, R=F3zsa Ferenc) ellen=F5rzi.
Az Albireo alapszab=E1ly=E1ban =E9s munkaprogramj=E1ban t=F6bbek k=F6z=F6tt=
az amat=F5rcsillag=E1sz =E9szleles=E9sek seg=EDt=E9se =E9s gy=FBjt=E9se, t=
er=FCleti =E9s szakter=FCleti =E9szlel=F5csoportok szervez=E9se =E9s m=FBk=
=F6dtet=E9se, internetes honlap =E9s levelez=F5lista beind=EDt=E1sa, a G=F6=
nc=F6l Sz=F6vets=E9g tagjak=E9nt a S=FCni =E9s Vadon c=EDm=FB term=E9szettu=
dom=E1nyos n=E9pszer=FBs=EDt=F5 lapokban csillag=E1szati rovat szerkeszt=E9=
se, csillag=E1szati ismeretterjeszt=F5 tevek=E9nys=E9g, k=F6z=F6s megfigyel=
=E9sek v=E9gz=E9se =E9s =E9szlel=F5t=E1bor szervez=E9se szerepel.
Az Albireo v=E1rja soraiba az orsz=E1g minden pontj=E1r=F3l =E9s a hat=E1ro=
nt=FAli ter=FCletekr=F5l a megfigyel=E9seket v=E9gz=F5, valamint az ismeret=
terjeszt=E9s ir=E1nt elk=F6telezett amat=F5rcsillag=E1sz t=E1rsakat, illetv=
e az asztron=F3mia sz=E9ps=E9ge =E1ltal meg=E9rintett =E9rdekl=F5ket - fiat=
alokat =E9s id=F5seket, egykori Albireo tagokat, illetve azokat, akik sz=ED=
vesen csatlakoznak a meg=FAjult szervezethez.
K=E9rd=E9seitekre v=E1laszt, illetve tagfelv=E9tellel kapcsolatos t=E1j=E9k=
oztat=E1st az albireoalbireo.hu e-mail c=EDmen kaphattok.
=DCdv=F6zlettel:

Rezsabek N=E1ndor
az Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klub eln=F6ke
Kov=E1cs S=E1ndor
az Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klub titk=E1ra
=20
Weblap:http://www.albireo.hu/index.html

--3377278254-1804289383-1291553046=:94702
Content-Type: TEXT/html; CHARSET=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: QUOTED-PRINTABLE

=0A=09

=0A=09=09Tisztelt amat=F5rcsillag=E1sz t=E1r=
sunk, kedves csillag=E1szat ir=E1nt =E9rdekl=F5d=F5 bar=E1tunk!

=0A=
=09

=0A=09=09 

=0A=09

=0A=09=09=D6=
r=F6mmel t=E1j=E9koztatunk, hogy a 2010. j=FAlius 7-ei hivatalos bejegyz=E9=
st k=F6vet=F5en =FAjra =E9letre kelt az Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klub (=
AAK), az 1970-80-as =E9vekben a foly=F3irat=E1val =E9s =E9szlel=F5h=E1l=F3z=
at=E1val orsz=E1gos jelent=F5s=E9gre szert tett legend=E1s amat=F5rcsillag=
=E1sz csoportosul=E1s.

=0A=09

=0A=09=09A szervezet fela=
data t=F6rv=E9nyes keretet biztos=EDtani a Szentm=E1rtoni B=E9la (1931, Hen=
cse - 1988, Hencse) =E1ltal 1971-ben Somogy megy=E9ben, Kaposv=E1ron alap=
=EDtott Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klub keret=E9ben foly=F3 amat=F5rcsill=
ag=E1szati tev=E9kenys=E9gnek. Hozz=E1j=E1rulni a k=F6rnyezet =E9s a t=E1rs=
adalom fenntarthat=F3 fejl=F5d=E9s=E9hez, a term=E9szeti =E9s kultur=E1lis =
=F6r=F6ks=E9g meg=F5rz=E9s=E9hez. Kutat=E1s, ismereterjeszt=E9s, szeml=E9le=
tform=E1l=E1s, oktat=E1s, kultur=E1lis =E9s kiad=F3i tev=E9kenys=E9g v=E9gz=
=E9se.

=0A=09

=0A=09=09Az AAK - Albireo Amat=F5rcsillag=
=E1sz Klub K=F6zhaszn=FA Egyes=FCletet a hazai amat=F5rmozgalomb=F3l j=F3l =
ismert - t=F6bbs=E9g=E9ben az Albireo kor=E1bbi id=F5szak=E1hoz szorosan k=
=F6t=F5d=F5 -, =F6ttag=FA eln=F6ks=E9g (Juh=E1sz Tibor, Kiszel Vilmos, Kov=
=E1cs S=E1ndor, Rezsabek N=E1ndor, Zaj=E1cz Gy=F6rgy) vezeti, m=FBk=F6d=E9s=
=E9t h=E1romtag=FA fel=FCgyel=F5bizotts=E1g (Mizser Emese, Pusk=E1s Ferenc,=
R=F3zsa Ferenc) ellen=F5rzi.

=0A=09

=0A=09=09Az Albire=
o alapszab=E1ly=E1ban =E9s munkaprogramj=E1ban t=F6bbek k=F6z=F6tt az amat=
=F5rcsillag=E1sz =E9szleles=E9sek seg=EDt=E9se =E9s gy=FBjt=E9se, ter=FClet=
i =E9s szakter=FCleti =E9szlel=F5csoportok szervez=E9se =E9s m=FBk=F6dtet=
=E9se, internetes honlap =E9s levelez=F5lista beind=EDt=E1sa, a G=F6nc=F6l =
Sz=F6vets=E9g tagjak=E9nt a S=FCni =E9s Vadon c=EDm=FB term=E9szettudom=E1n=
yos n=E9pszer=FBs=EDt=F5 lapokban csillag=E1szati rovat szerkeszt=E9se, csi=
llag=E1szati ismeretterjeszt=F5 tevek=E9nys=E9g, k=F6z=F6s megfigyel=E9sek =
v=E9gz=E9se =E9s =E9szlel=F5t=E1bor szervez=E9se szerepel.

=0A=09

s=3D"text">=0A=09=09Az Albireo v=E1rja soraiba az orsz=E1g minden pontj=E1r=
=F3l =E9s a hat=E1ront=FAli ter=FCletekr=F5l a megfigyel=E9seket v=E9gz=F5,=
valamint az ismeretterjeszt=E9s ir=E1nt elk=F6telezett amat=F5rcsillag=E1s=
z t=E1rsakat, illetve az asztron=F3mia sz=E9ps=E9ge =E1ltal meg=E9rintett =
=E9rdekl=F5ket - fiatalokat =E9s id=F5seket, egykori Albireo tagokat, illet=
ve azokat, akik sz=EDvesen csatlakoznak a meg=FAjult szervezethez.

=0A=
=09

=0A=09=09K=E9rd=E9seitekre v=E1laszt, illetve tagfelv=
=E9tellel kapcsolatos t=E1j=E9koztat=E1st az albireo =3D"http://www.albireo.hu/images/at.gif" />albireo.hu e-mail c=EDmen kaphat=
tok.

=0A=09

=0A=09=09=DCdv=F6zlettel:
=0A=09=09
=0A=09=09Rez=
sabek N=E1ndor
=0A=09=09az Albireo Amat=F5rcsillag=E1sz Klub eln=F6ke<=
/p>=0A=09

=0A=09=09Kov=E1cs S=E1ndor
=0A=09=09az Albireo Amat=F5rcsi=
llag=E1sz Klub titk=E1ra

=0A=09

=0A=09=09 

=0A=09

=0A=09=09W=
eblap:http:/=
/www.albireo.hu/index.html

=0A
=0A
--3377278254-1804289383-1291553046=:94702--
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2020-09)