Tápiómenti levelezőlista archívum
  2020.07.06
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2003-11-23 04:14:48
Feladó: Tepliczky István
Tárgy: Dr. Asztalos Tibor beszamoloja (itt is)
"LEONIDAK-l: Dr. Asztalos Tibor" wrote:
>
> T. Lista!
>
> Sajat reszletes beszamolomat a CSILLA listara kuldtem el,
> mivel merete eleg nagy, surgossege pedig mar nem leven,
> igazan  megvarhatja a gyujtott postazast is.


Kedves Tibor!

Ugyan igazad van, de könnyítsük már meg azok dolgát, akik át szeretnék tekinteni
és könnyebben elérni az összes észlelést. Úgyhogy azért most én a CSILLÁ-n
megjelent leírásodat ünnepélyesen idemásolnám. (Bocs, aki kétszer elvassa/ná.)

Tepi


.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
| Feladó: Dr. Asztalos Tibor -- 4332619@westel900.net                    |
|  Tárgy: Beszamolo sarki fenyrol                                        |
.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

T. Lista!

Kissé talán megkésve ugyan de én is elkészültem részletes
beszámolómmal, a csütörtök esti nagy égi tüzijátékról,

melynek kapcsán kicsit irigykedve gondolok mondjuk Alaszka
lakóira. (Ez majd elmúlik a téli hólapátolás idején.)

Szóval: 2003-11-20 csütörtök:
Minden idoadat UT-ben értendo.

Felszerelés: digitális hangrögzíto, Nikon Coolpix 2500
digitális fényképezo, mobiltelefon.

Helyszín Szegedtol északra Sándorfalvától kicsit délre.

Szabad volt a kilátásom le a horizontig.

Az ég alja fénylett, a fénylés centruma a látóhatár körí
vén
egyértelmuen Észak. Gondolhattam volna egy távoli település
fényszennyének is. Magassága a gamma UMa magassága alapján
volt becsülheto, így ekkor 16,5 fok lehetett. A legmagasabb
hely nem esett pontosan északra, hanem 12 fokkal
nyugatabbra volt attól. A fénylés színe ahhoz a színhez
hasonlítható, amelyet jócskán napnyugta után látunk,
valamikor a teljes sötétedés elott. A már említett 16 fokos
magasság alsó harmada sötét volt, fölötte nagyjából
10 fokos volt a fénylo sáv magassága. A közeli Sándorfalva
fényei ezt így nem okozhatták, mert a pozíció nem olyan,
fényszennyezése pedig csekély. A feketeség és a fénylo
fehérség átmenete kicsit pirosasnak tunt.
17:51 a fénylés ráment a gamma UMa-ra, vagyis elérte a 17
fok magasságot.
18:53 Kocsis Antival beszéltem telefonon. Egyeztettük a
látványt az Auriga tájékán. Nem találtunk észreveheto
szögeltétést. Az Aurigától az alfa Uma felé haladó sáv
fényessége nála is hasonló volt, a jelenség tehát nem
lehetett lokális. A gamma, delta UMa még inkább az éta UMA
felé fehér volt a fénylés, mint a tej. Oszlopokat én még
nem láttam (Anti már igen). A Draco feje alatt is fény
látszott.
18:57 Az alfa Gem benne volt, a béta Gem nem volt benne a
fénylésben. A béta Gem-tol az alfa UMa felé húzódott egy
beékelodött sötét sáv. Ugyanekkor a Szaturnusztól jobbra le
a gamma Gem felé ment le a fény.
19:06 A delta és epszilon UMa benne volt, de ez egyben
fényhatár is. Castor és Pollux sötétben volt, de a
Szaturnusz fölött volt egy kis derengés.
19:08 Az alfa And felol a gamma Cygnin át egy sáv ment le,
iránya a Vega felé mutatott. Fenn csaknem a zenitig nyúlt
fel.
19:10 Castor és Pollux most nem volt fényben, tolük balra,
az általuk jelölt magasságban 8 10 fokot kellett volna
balra haladni a fénylés határáig, de például fele ilyen
magasan a folt sokkal szélesebb volt, ott Castoréktól
csupán négy foknyira balra csapott le. Tehát 15 fok magasan
54 fok azimutig volt fény, lenn pedig inkább 58 fokig. A
szimmetria most északnyugat javára csúszott el. Az alfa, a
béta UMa nem volt benne, a gammával kezdve a többi igen.
19:14 Továbbra is az epszilon és a dzéta UMa volt a
vízszintes választóvonal, (13 fok) 6 fok alatt pedig sötét
maradt az ég.
19:16 Alfa UMa-tól jobbra fel a Per felé még az
ikerhalmazon (70 fok magas) is túlment egy vékonyabb szál a
zenit felé. Még erosödött is. Pamacs jelent meg
vízszintesen a béta UMi jobb oldalán, nagyjából az alfa UMa
fölött. Ez 6 fok magas lehetett 5 fok azimutnál. Ez a
kialakuló pamacs az ikerhalmaz felé húzott fel.
19:17 Az alfa Gem-tol felfelé és jobbra, a Szaturnusztól
balra és felfelé fénylett az ég, de már el is kezdett
halványodni. Az a pont 14 fok magas volt, 67 fok azimut
felé. A dzéta Dra környéke fénylett, majd felfénylett egy
sáv a béta UMi és a Cas csillagkép között. Igen eros volt a
fénye, hossza legalább 40 fok.
19:18 A Cas fölött fényszálat láttam, felfelé. A Polaris
alól idult egy fénylo sáv fel a gamma Cas felé. Ez is volt
vagy 30 fok hosszú. A Gem teteje az Auriga iránya felé
egyben fénylett. A méret itt is elérte a 20 fokot.
19:20 Fénylo szál ment a béta Tau felol fel keresztül a 46
fok magasra Azi 100 ponton, (a koordinátákat a Plejádokkal
becsültem utólag) egészuen a gamma Peg-ig. Ez a szál
viszont 70 fok hosszú volt. A Gemini tovább fénylett. A
következo pillanatban fényes meteor ment végig az égen
szépen lassan. Az Aldebaran alatt fénylett fel, innen
elballagott a Mars alá, majd a théta Aquilae táján húnyt
ki. Legalább mínusz kettes fényu volt, fénylo nyomot nem
hagyott maga után. 4 másodpercnyit futhatott. Még ebben a
percben beszéltem Tepivel. Megbeszhéltük a meteort, majd
azonnosítottuk a béta Tau fénylo szálát. Egyformának
láttuk.
19:26 A Gamma UMa alig látszik a fénylo környezetében.
19:30 Most a Szaturnusztól balra lenn láttam fénypamacsot.
A Gem felol egy szál indult el felfelé a béta Tau felé,
majd azon túlra. Erosödött, erosödött tovább. Tole balra
kialakult egy párhuzamos szál, amely a Capella balján ment
fel, célbavette az alfa Per-t. Ezek a szálak is voltak vagy
45 fokosok.
19:31 Már 5 szál futott párhuzamosan északra! A
legfényesebb a béta Taurit vette középre, egy másik a
Mirfakot célozta, egy harmadik belerontott a Cas-ba. Az
egész Gem fényben úszik!
19:32 A Gem felol egy szál indult el felfelé a béta Tauri
felé, majd azon túlra a Per térségébe. Ettol a területtol
balra 10 fokra pirosodó fény volt, színe olyan, mint a Hold
maradéka holdfogyatkozás idején. Magassága akkora volt,
mint a Szaturnuszé, ami ekkor 15 fok volt.
19:33 Az Albireotól picit balra kezdodoen balra felfelé
húzó sávot láttam amely beillett volna Tejútnak is. A
Pegazus csücske felé célzott. Nem ment el addig, ez csak
egy irány. A Gem teteje kipirosodott, a piros terület
felfelé folytatódott a béta Tauri felé, majd szálakra
bomlott fel az egész.
19:34 A Vegától jobbra lenn, a Dra fejétol bara lenn erosen
pirosodott (20 fok magas 310 irányában), mint ahogy
pirosodott a már említett Albireo-térség is. Az északkeleti
vörösödés már a Fiastyúknál tartott.
19:37 A Castor-Pollux térségtol balra lenn kezdodoen
kiterjedt szín volt megfigyelheto, amely a vas mélyvörös
izzására emlékezteto színben parázslott. A Dra feje is
vörösödött, innen minimum ketto, azazhogy négy szál futott
el a gamma Cyg felol a dzéta Cyg-tol kicsit magasabban a
béta Peg-it eléroen. Közben kivösödött a Dra feje is, a
gamma UMa-tól nagyjából a Polaris magasságáig feléroen
futott fel fénylés a Cas felé mégpedig több szálon.
19:41 Egy szál elfutott az alfa-béta Persei térségéig, a
béta Tauri mellett pedig ott volt a másik.
19:42 A nagy nyári háromszög közepétol balra föl szálas
szerkezet húzódott, jobbra lejjebb fénypamacsot figyeltem
meg, attól jobbra lenn, függolegesen a Vega alatt egy másik
piros terület volt, amely a Dra fejéig pirosodott.
Pirosodott még a delta Uma-tól felfelé eso térség is, az ég
tetejéhez közel a Perzeuszt pedig sávok csapták ketté.
19:43 A béta Per-nél láttam egy fényszálat a zenit felé
futni.
19:44 Az alfa UMa-tól jobbra kezdodoen egy óriási pamacs
látszott a Capella felé. Az eltunése is óriási volt, szinte
azonnal szunt meg az egész. A dzéta Cygni mellol egy szál
futott felfelé, a száltól jobbra pedig legalább még ketto.
A Denebtol jobbra esett egy másik szál kezdete. Ez a szál
jobbra felfelé ment.
19:50 A szálak most visszahúzódtak. Az állandóan fénylo
térség teteje az epszilon UMa-nál volt. Most a Cygnus
belsejében megjelent néhány párhuzamos szál, amelyek
felfelé húztak.
19:51 A mu Gem és dzéta Tauri között volt egy pirosodó sáv.
19:54 Meteort láttam, a Vega mellett villant fel, és innen
a dzéta Dra felé haladt. Nem volt mínuszos.
19:56 A Lynx belsejében kis magasságnál balra felfelé
irányuló tengelyu ovális fénylést figyeltem meg.
19:58 A Gemini jobb alsó csücske felol egy szál ment fel a
Taurus felé. Ugyanekkor szemben egy meteor húzott el a béta
Tauritól balra lefelé.
19:59 Északon, talán 10 fok azimutnál fefelé töro szálak
voltak, fel egészen a Capella magasságáig. (Ekkor 47 fok)
20:00 Ismét jól láthatóvá vált egy szál a gamma Geminorum
és a dzéta Tauri között.
20:01 Azimut 25 fok táján szálak futottak fel majdnem a
Perzeusz magasságába. A béta UMa-tól jobbra lenn, tole
pedig 6 fokkal jobbra egy másik helyen pamacsok voltak,
mindketobol szálak futottak fel.
20:02 Az alfa Dra-tól fénylés indult fel, és felért egészen
a béta Cas-ig. Ezek a fények fehérek voltak és sok szálból
álltak. Legyezore emlékeztetett az egész.
20:03 Most az egyik határozottan elvált a szomszédaitól. Ez
jobbra volt egy picikét a béta UMa-tól, innen futott fel
egészen az éta Persei-ig. Volt egy másik, amelyik eltalálta
a béta Cas-t. Vele párhutzamosan egy másik szál az alfa
Cas-t találta el. Az itt leírt két szélso szál között volt
még két másik szál is. Hirtelen megjelent egy szál, amely
az alfa Per-ig haladt. A Gemini az alfa Gem jobb oldalánál
kezdett kivörösödni.
Eddig rögzítettem a dolgokat Sándorfalva alatt. Mivel már
erosen átfáztam, no meg otthon van egy futött féltetos
helység északnyugati ferde ablakkal, hát autóba ültem és
20:45 táján hazaértem Domaszékre. A ház körüli világítá
s
sajnos kissé zavaró volt.
21:00 táján Keszthelyi felhívott, kifutottam, és az
Albireótól a Lynx térségéig vörösben fénylett az ég.
Sikerült betárazni egy fényképezogépet, majd ráálltam vele
a foltra a  Dra feje felé célozva.
Még kettot exponáltam a kertembol, majd meleg ruhákkal
felszerelve ismét autóba ültem. Két kilométer után nekem
igen jó egem van északra, de a lakott területen túl sajnos
köd volt. Visszamentem hát a faluba, ahol kerestem egy
bekerítetlen sötét telket, kiálltam oda,
fényszennyezodástól védett helyre.
Innen exponáltam még néhányat, meg a magnóra is rögzítettem
a látványt.
22:12 Az UMa térségétol jobbra lefelé vörösödést láttam.
22:13 A folt változni kezdett ide-oda.
22:14 A folt tovább változgatott.
22:15 A Mizartól balra fehéres fényesedést láttam.
22:17 Újra belerosítettek az égiek. Az éta-dzéta Dra
térsége fényfoltban volt. Eddigre a Göncöl szekere már 25
fok magasan járt. Innen jobbra lefelé enyhe vörösödést
láttam.


Kinn a pusztában készítettem a digitális géppel 7
felvételt. Azért nem többet, mert a gép által megengedett
maximálisan 2 másodperces ido miatt az egészet
reménytelennek véltem. Elso látásra a pesszimista becslés
igaznak is tunt, de egy kis képfeldolgozás után amolyan
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2020-07)