Tápiómenti levelezőlista archívum
  2020.07.13
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2013-09-26 18:55:18
Feladó: Sándor Keszthelyi
Tárgy: Nyomozás egy szegedi horizontális napóra után
--047d7b86c5ca18843404e74c3c78
Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7b86c5ca18843004e74c3c76

--047d7b86c5ca18843004e74c3c76
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Nyomoz=E1s egy szegedi horizont=E1lis nap=F3ra ut=E1nA D=E9lmagyarorsz=E1g c=EDm=FB napilap 1986. nov. 7-iki sz=E1ma a 16. oldal=
on ad h=EDrt
egy nap=F3ra elk=E9sz=FClt=E9r=F5l:"=DAj nap=F3ra. K=F6zt=E9ri nap=F3r=E1val gyarapodott az elm=FAlt napokban =
Szeged. A
fels=F5v=E1rosiak =F6sszefog=E1s=E1b=F3l sz=FCletett j=E1tsz=F3t=E9ri =E9rd=
ekess=E9get a
lak=F3ter=FCleti k=F6zpont t=E1rsadalmi munk=E1ban val=F3s=EDtotta meg. A h=
=E1romszor h=E1rom
m=E9teres =F3ra sz=E1mlapjait a Szegedi Vas- =E9s F=E9m=F6nt=F6de k=E9sz=ED=
tette el, Hajd=FA
G=E1bor kisiparos pedig t=E1rsadalmi munk=E1ban lef=E9nyezte. Az itt lak=F3=
k munk=E1j=E1t
a Vedres Istv=E1n =C9p=EDt=F5ipari Szakk=F6z=E9piskola h=E1rom tanul=F3ja i=
s seg=EDtette. A
v=E1rosi tan=E1cs, a HNF =E9s a fels=F5v=E1rosiak szorgoskod=E1s=E1nak ered=
m=E9nye k=F6zel
t=EDzezer forint =E9rt=E9k=FB t=E1rsadalmi munka. Igaz a nap egyel=F5re nem=
akar s=FCtni,
de a legkisebbek k=F6r=E9ben =EDgy is n=E9pszer=FB az =F3ra."A (Mizser Attila =E1ltal kiv=E1gott =E9s akkoriban elk=FCld=F6tt) cikk f=E9=
nyk=E9pet is
k=F6z=F6l, amelyen a hatalmas nap=F3ra panelh=E1zak k=F6z=F6tt fekszik a f=
=F6ld=F6n egy
j=F3kora (rem=E9lhet=F5leg) p=F3lusra mutat=F3 =E1rny=E9kvet=F5 r=FAddal. A=
rab az
=F3rasz=E1moz=E1s, a f=E9l=F3r=E1k is jel=F6ltek.A leonid=E1k levelez=F5list=E1ra k=FCld=F6tt felh=EDv=E1s hat=E1s=E1ra Szab=
=F3 Imre szentesi
nap=F3rakutat=F3 Szegedre utazott =E9s addig j=E1rta a fels=F5v=E1rosi pane=
lvil=E1got,
am=EDg meg nem tal=E1lta a nap=F3r=E1t. A Retek utca 8. sz=E1m=FA h=E1zt=F6=
mb m=F6g=F6tt a
j=E1tsz=F3t=E9ren (a traf=F3h=E1z mellett) megtal=E1lta =E9s lef=E9nyk=E9pe=
zte. A nap=F3ra f=E9m
=E1rny=E9kvet=F5je nem =E9lte t=FAl az elm=FAlt 27 esztend=F5t, viszont a h=
orizont=E1lis
nap=F3ra sz=E1mlapja ma is ott fekszik a f=FBben. S=F5t a nap=F3ra finomhan=
gol=E1s=E1t
seg=EDt=F5 id=F5egyenleti grafikont mutat=F3 kisebb t=E1bla is ott van m=E9=
g.A 2013. szept. 21-iki MCSE Nap=F3ra Szakcsoport orsz=E1gos tal=E1lkoz=F3j=
=E1ra
=E9rkezve, Szab=F3 Imre =FAtmutat=E1s=E1t k=F6vetve k=F6nnyen odatal=E1ltun=
k. Szeged 1986.
nov. 7-=E9n felavatott horizont=E1lis nap=F3r=E1ja val=F3ban ott van a fels=
=F5v=E1rosi
lak=F3telepen.A kelet-nyugati ir=E1ny=FA Retek utc=E1b=F3l =E9rhet=F5 el. A Retek utca 8-=
10-12. =E9s a
Kemes utca 14-16-18. n=E9gyemeletes panelh=E1zak =E1ltal k=F6zbez=E1rt bels=
=F5
ter=FCleten van. Kiss=E9 keresni kell, hiszen teljesen a p=E1zsitba simul.
Legink=E1bb a Retek utca 10/A =E9s 10/B l=E9pcs=F5h=E1zak k=F6z=F6tt =E1tj=
=E1r=F3n d=E9li
ir=E1nyban =E1thaladva tal=E1lhat=F3 meg. Legyen a nap=F3ra pontos c=EDme: =
Retek utca
10. sz=E1m.A f=F6ld=F6n fekv=F5, v=EDzszintes sz=E1mlap=FA nap=F3ra val=F3ban 3,0x3,0 =
m-es, de a
betonozott r=E9sz k=FCls=F5 r=E9sze m=E1r f=FCves, f=F6ldes (aki majd rendb=
e hozza,
vigyen egy kis kap=E1t!). A betonba =E9p=EDtett alum=EDnium cs=EDkok 2,2x2,=
2 m-es
bels=F5 r=E9szt hat=E1rolnak, ez s=E1rg=E1ra lehetett festve anno. Ett=F5l =
kifel=E9 az
eg=E9sz =F3r=E1s =E9s a f=E9l=F3r=E1s cs=EDkok megvannak. Ezen bel=FCl az a=
rab =F3rasz=E1mok m=E1r
lekoptak.Megm=E9rve a nap=F3ra sz=E1mlapj=E1nak kelet-nyugati =E9l=E9t az =E9gt=E1ja=
khoz k=E9pest csak
1,2 fok az elt=E9r=E9s. Ez a kis elt=E9r=E9s arra mutat, hogy a nap=F3r=E1t=
olyan
valaki tervezte =E9s t=FBzte ki, aki nemcsak a nap=F3r=E1khoz, hanem a
csillag=E1szathoz (csillag=E1szati f=F6ldrajzhoz) is =E9rtett.A nap=F3ra koordin=E1t=E1j=E1t meghat=E1rozhatjuk a Google Earth seg=EDts=
=E9g=E9vel. A
Retek utca 10-re keresve sz=E9pen bej=F6n a h=E1zsorok k=F6z=F6tti parkol=
=F3kkal,
f=E1kkal tark=EDtott bels=F5 park, s=F5t a m=FBholdfelv=E9telen ott van mag=
a a nap=F3ra
is! Egy traf=F3h=E1zt=F3l d=E9lre van, mellette h=E1rom kis folt a kerti as=
ztalokat
=E9s az =FCl=F5helyeket jelzik. A nap=F3ra koordin=E1t=E1i: 46.266016 =E9sz=
aki sz=E9less=E9g
=E9s 20.163345 keleti hossz=FAs=E1g.A nap=F3ra f=E9m =E1rny=E9kvet=F5je (term=E9szetesen) nincs meg, de k=F6z=
=E9pen ott van a
let=F6rt csonkja, abb=F3l =FAgy sejthet=F5, hogy ez egy hengeres vascs=F5 v=
olt. Ha
manaps=E1g egy stabil, vand=E1lbiztos mutat=F3 k=E9sz=FClne ide, akkor a na=
p=F3ra =FAjra
r=E9gi f=E9ny=E9ben mutathatn=E1 az id=F5t! A szegedi nap=F3r=E1s tal=E1lko=
z=F3 k=E9t
r=E9sztvev=F5je is szeretn=E9 a nap=F3r=E1t helyre=E1ll=EDtani!
--=20
Keszthelyi S=E1ndor (K=F6sz=F6)

--047d7b86c5ca18843004e74c3c76
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">Nyomoz=E1s egy szegedi horizon=
t=E1lis nap=F3ra ut=E1n


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A D=E9lmagyarorsz=E1g c=EDm=FB=
napilap 1986. nov. 7-iki sz=E1ma a 16. oldalon ad h=EDrt egy nap=F3ra elk=
=E9sz=FClt=E9r=F5l:n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">"=DAj nap=F3ra. K=F6zt=E9=
ri nap=F3r=E1val gyarapodott az elm=FAlt napokban Szeged. A fels=F5v=E1rosi=
ak =F6sszefog=E1s=E1b=F3l sz=FCletett j=E1tsz=F3t=E9ri =E9rdekess=E9get a l=
ak=F3ter=FCleti k=F6zpont t=E1rsadalmi munk=E1ban val=F3s=EDtotta meg. A h=
=E1romszor h=E1rom m=E9teres =F3ra sz=E1mlapjait a Szegedi Vas- =E9s F=E9m=
=F6nt=F6de k=E9sz=EDtette el, Hajd=FA G=E1bor kisiparos pedig t=E1rsadalmi =
munk=E1ban lef=E9nyezte. Az itt lak=F3k munk=E1j=E1t a Vedres Istv=E1n =C9p=
=EDt=F5ipari Szakk=F6z=E9piskola h=E1rom tanul=F3ja is seg=EDtette. A v=E1r=
osi tan=E1cs, a HNF =E9s a fels=F5v=E1rosiak szorgoskod=E1s=E1nak eredm=E9n=
ye k=F6zel t=EDzezer forint =E9rt=E9k=FB t=E1rsadalmi munka. Igaz a nap egy=
el=F5re nem akar s=FCtni, de a legkisebbek k=F6r=E9ben =EDgy is n=E9pszer=
=FB az =F3ra."n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A (Mizser Attila =E1ltal kiv=
=E1gott =E9s akkoriban elk=FCld=F6tt) cikk f=E9nyk=E9pet is k=F6z=F6l, amel=
yen a hatalmas nap=F3ra panelh=E1zak k=F6z=F6tt fekszik a f=F6ld=F6n egy j=
=F3kora (rem=E9lhet=F5leg) p=F3lusra mutat=F3 =E1rny=E9kvet=F5 r=FAddal. Ar=
ab az =F3rasz=E1moz=E1s, a f=E9l=F3r=E1k is jel=F6ltek.n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A leonid=E1k levelez=F5list=E1=
ra k=FCld=F6tt felh=EDv=E1s hat=E1s=E1ra Szab=F3 Imre szentesi nap=F3rakuta=
t=F3 Szegedre utazott =E9s addig j=E1rta a fels=F5v=E1rosi panelvil=E1got, =
am=EDg meg nem tal=E1lta a nap=F3r=E1t. A Retek utca 8. sz=E1m=FA h=E1zt=F6=
mb m=F6g=F6tt a j=E1tsz=F3t=E9ren (a traf=F3h=E1z mellett) megtal=E1lta =E9=
s lef=E9nyk=E9pezte. A nap=F3ra f=E9m =E1rny=E9kvet=F5je nem =E9lte t=FAl a=
z elm=FAlt 27 esztend=F5t, viszont a horizont=E1lis nap=F3ra sz=E1mlapja ma=
is ott fekszik a f=FBben. S=F5t a nap=F3ra finomhangol=E1s=E1t seg=EDt=F5 =
id=F5egyenleti grafikont mutat=F3 kisebb t=E1bla is ott van m=E9g. p>

n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A 2013. szept. 21-iki MCSE Nap=
=F3ra Szakcsoport orsz=E1gos tal=E1lkoz=F3j=E1ra =E9rkezve, Szab=F3 Imre =
=FAtmutat=E1s=E1t k=F6vetve k=F6nnyen odatal=E1ltunk. Szeged 1986. nov. 7-=
=E9n felavatott horizont=E1lis nap=F3r=E1ja val=F3ban ott van a fels=F5v=E1=
rosi lak=F3telepen.n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A kelet-nyugati ir=E1ny=FA Ret=
ek utc=E1b=F3l =E9rhet=F5 el. A Retek utca 8-10-12. =E9s a Kemes utca 14-16=
-18. n=E9gyemeletes panelh=E1zak =E1ltal k=F6zbez=E1rt bels=F5 ter=FCleten =
van. Kiss=E9 keresni kell, hiszen teljesen a p=E1zsitba simul. Legink=E1bb =
a Retek utca 10/A =E9s 10/B l=E9pcs=F5h=E1zak k=F6z=F6tt =E1tj=E1r=F3n d=E9=
li ir=E1nyban =E1thaladva tal=E1lhat=F3 meg. Legyen a nap=F3ra pontos c=EDm=
e: Retek utca 10. sz=E1m.n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A f=F6ld=F6n fekv=F5, v=EDzszi=
ntes sz=E1mlap=FA nap=F3ra val=F3ban 3,0x3,0 m-es, de a betonozott r=E9sz k=
=FCls=F5 r=E9sze m=E1r f=FCves, f=F6ldes (aki majd rendbe hozza, vigyen egy=
kis kap=E1t!). A betonba =E9p=EDtett alum=EDnium cs=EDkok 2,2x2,2 m-es bel=
s=F5 r=E9szt hat=E1rolnak, ez s=E1rg=E1ra lehetett festve anno. Ett=F5l kif=
el=E9 az eg=E9sz =F3r=E1s =E9s a f=E9l=F3r=E1s cs=EDkok megvannak. Ezen bel=
=FCl az arab =F3rasz=E1mok m=E1r lekoptak.n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">Megm=E9rve a nap=F3ra sz=E1mla=
pj=E1nak kelet-nyugati =E9l=E9t az =E9gt=E1jakhoz k=E9pest csak 1,2 fok az =
elt=E9r=E9s. Ez a kis elt=E9r=E9s arra mutat, hogy a nap=F3r=E1t olyan vala=
ki tervezte =E9s t=FBzte ki, aki nemcsak a nap=F3r=E1khoz, hanem a csillag=
=E1szathoz (csillag=E1szati f=F6ldrajzhoz) is =E9rtett.n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A nap=F3ra koordin=E1t=E1j=E1t=
meghat=E1rozhatjuk a Google Earth seg=EDts=E9g=E9vel. A Retek utca 10-re k=
eresve sz=E9pen bej=F6n a h=E1zsorok k=F6z=F6tti parkol=F3kkal, f=E1kkal ta=
rk=EDtott bels=F5 park, s=F5t a m=FBholdfelv=E9telen ott van maga a nap=F3r=
a is! Egy traf=F3h=E1zt=F3l d=E9lre van, mellette h=E1rom kis folt a kerti =
asztalokat =E9s az =FCl=F5helyeket jelzik. A nap=F3ra koordin=E1t=E1i: 46.2=
66016 =E9szaki sz=E9less=E9g =E9s 20.163345 keleti hossz=FAs=E1g. >

n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">=A0


n style=3D"FONT-FAMILY:Arial;FONT-SIZE:10pt">A nap=F3ra f=E9m =E1rny=E9kvet=
=F5je (term=E9szetesen) nincs meg, de k=F6z=E9pen ott van a let=F6rt csonkj=
a, abb=F3l =FAgy sejthet=F5, hogy ez egy hengeres vascs=F5 volt. Ha manaps=
=E1g egy stabil, vand=E1lbiztos mutat=F3 k=E9sz=FClne ide, akkor a nap=F3ra=
=FAjra r=E9gi f=E9ny=E9ben mutathatn=E1 az id=F5t! A szegedi nap=F3r=E1s t=
al=E1lkoz=F3 k=E9t r=E9sztvev=F5je is szeretn=E9 a nap=F3r=E1t helyre=E1ll=
=EDtani!


--
Keszthelyi S=E1ndor (K=F6sz=F6)=20

--047d7b86c5ca18843004e74c3c76--
--047d7b86c5ca18843404e74c3c78
Content-Type: image/jpeg;
name="=?ISO-8859-1?Q?szegedi=5Flak=F3telepi=5Fnap=F3ra=2Ejpg?="
Content-Disposition: attachment;
filename="=?ISO-8859-1?Q?szegedi=5Flak=F3telepi=5Fnap=F3r?=
=?ISO-8859-1?Q?a=2Ejpg?="
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Attachment-Id: f_hm289fby0

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a
HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCANNAhkDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2VtQn
VdwbPGQAOtImoXDHG7tnkD8qrSNh/lG7BAxnmoxGofe4BZSdpUc7T2+vAzXm80rbndyxvsX/AO0J
ty5YKOc+9Bv5h/F9OBVc8KDgADoPSm9VOfwFLml3FyR7Fr7dcY+8PyFKb+bA+f8AQVVwODnHHIpq
DBJAz6U+aXcOSPYtm9uFGfMGOpJHQU1NTk8ssWyVO0gjvVfzAVIPU9qi2/MOcAHOKOaXcOSPY0F1
Ccn+HJ9ulCalKVOcZHHSqmQ0eV4OMg0kZZQ3HJOcUc8u7+8OSPYujUZe4HscUn9pTAc7SfpVM7ic
gcelNK+Y5zkDFHNLu/vDkj2Lx1GYYZigX3HelOpyAZ2g/SqKBhkFgcDoaeoAQEj8KOaXd/eHJHsW
xqUxHAUn19KP7RmA5CfWqLN5Yyo70qkjIx160c8u7Dkj2Lp1Kbj5V+vakXU5TkkIRnjFUyFbKqDx
0z2PrSInlptAP19T60c0u7Dkj2LzalLtJCrxQmpyMW4UY7VSXg9QDSbcHOOO2O9Pnl3YckexdOpz
D+Fce9IuqTmQqY1AA/OqjE7sfrTQuP5k0c8u4uSPY0P7TfGSF646Vi6v4zttOneya4SG78tZBvtp
JUUFgBu2+vPerZKrxt69D615P43Jn8V35+9sWOJcZHPljgDvznpx69q1puUm9WRNRj0PWrbWpo9L
N7dzwSx+X9o82GB0Bj2hvulmJOMn16fLUWm+MdP1acxWM6yyqnmOmxlIXOM/MB6j357VleKJVtPC
uqgnEYtjApAH8WIx0+vaub+Hqebd6leNt8yKKK3X/d98HHRFoTly3uwtG9rHfT+LdPttQFhLdwJd
llQQkksWbGBx65X860P7TIUnYM56Zrg/7I0O68Vi7TVkfUftImNqs0bFnj6rjrwEGR2Cmuo5Z8c/
Wpc2urGoR6o1U1JiPmjx+NKNUU/w4/Gss7sFR1Pr0/8ArVkQ+JtEkkkUanCWiUswbI4BwcZADHPp
n2pc9TowcIdjq/7UXH3P1pV1ND1XFcnpnijR9WvVtLS5YzOpdVeIpvUHBxnqRycdcZ4q7e6jZ6bb
NcXtzHBEDgsxJGT2Xu2ecAc+nQ0+eotLi5IHQHUl7RsR60n9prkfum/OuLtfGugXbOguZYiisxM8
RXcByQODk47dT0Her+m65Y6ykxsZpHERXcXidDhgSrYbHUA+v60+er1/IFCmdN/acWcbTThqMZ/h
auIfxVodpqUlhPelJon8t2MT+WCByC+OPT8Kii8eeH57lYRNcRozbRM8WIyfTrkE47gU+ar3/AHC
md2dThUjhjn0FZ+teKtP0SxW6uhKwZwiRxgbnJBPGSBwAT17VTuJlto2nkkjSGMF5ZHJACjPQ/lz
0rgdd8S+HNantvtNtqE6QBihiZE3h8Zbbz02jBOMdRzTp1KjeopU4paHpOheK7TXbFruC2uYIw5j
HnhQWI9ME8c/55rT/tCH1rkdA1LS9Q0yFtJZltrceV5JTDx4zwwz175ycnnJ5xh6l45bTdTe3bT1
kt0Z13ifDvskaMkDbwN6HHPShVKjdkHJBLU9MF7ARncfyoN7D3b9K4iz8S/8UmNe1KKOIOzMsMJZ
i/z7FUFurEj6YxXOH4iXy3OX0+1+zB9pjEp8wjnkN0PQnp+IoU6rFyQPW/tsGM7/ANKPt0GMl/0r
zvRfF9xrOtw2Z09YreQSOsvm7yNo4J7cjjA/vV027GePlHUn1/z/ADpOrUjuNUovY3heQHo4pRdw
kffFYav84HOPp1pfmXOCPypfWJj9jE3Bcwn+NaX7RD/z0X86wclEyaTcc4Bzmn7efkL2KOh86M/x
r+dN+0Q/89F/OsDJ5G5ge9PVsDAINH1ifkP2K7m750ecb1/Ol86PGd6/nWAMswyc+9IWIOAelH1i
QexXc6DzYz0dfzpRLGejj86wA+RjPPek+g5Hen9Yl2F7FdzoPMT+8Pzo8xB/EPzrnw753Mc+lNEj
FOCR+NH1iXYPYLudGHU9GFG4eorngzFRhue9NLyZ4Zs0fWJdg9gu50e4eoo3D1Fc6JGXkZ96azkD
qQfXNL6xLsHsF3Ok3D1FG4eornEcnoQPanLKxIZh0Ofxp/WH2D2C7nQ7h60bh61z5ZiAM7cDk0jy
Fl4Yg+lH1l9g9gu50O5R3FAYE8EGuXc5Ydav6a5N3jPbmnHENu1hSo2V7m1S0lLXSYHNsuJN/Oc9
KQDI5IOD1p4wACQccLnHqcf1pB1OAM59fevMWx6ArkjH+FMO44OQf9kUp6c9ajYkjgkEdMUASngZ
yaZtB6En2pQQVDA8j+dCkl2wACR1oAa2VwBhuO3WnAnKgnBI6UoG4uMbV6cU1/m+Xdwp60CJFTHG
aCN3C8HFRSYyDglu5pQWztEhXn0osFx27DDsTxmjI8wZYA9lzyfWo8Fidw6HuKGTco457NjpRYVx
4IG5uo9cU5MnjIzj0quQd2UIJ6HnmpxkYABJ/lTsCYhVnGeeOoxQpIGB1HahXLRsM9+Kgn3Iq7CQ
xOPwosFyxuHGc7j2oHzYyfwFRtG20sBjA4yKQcsH3cEYIAotcLk6AMCMhhnr6UEAnOMAd/Wmhc5J
yO3FRM37wpvBGORQkFybcCcDkU3G9TzkdCKayhAGXIHpTULmQhsYPIx3+tOwrkiDHygD0+leTCRN
Q8f4b5o5tT2cf3RJgfoBXq/meSwfk4IYCvLtV8N32i6l59nHIIkkD2s8PO0A/LnjAbpxgc8DIwa2
pW1M6jdzrPHN0sHhd0cbvtFwiYIHOMvn80B+uKb8Podmh7yMiW6IJ56BVH+PPoRXJG18R+J5o4p1
uJljJH7yPYi5PJJxgdT+A6HGD3bxjw54VkjRw5tLV3MhIUM+CcD3LEAd+mSTkltcqURKWrZxngpG
vfF6XbKMYluZM/7QI498stemEtvBGeeuK86+HsDf2jczRhgkUAjVu2SwIGfopr0EltyAduKmorsq
D90kluUs4JbuRiscCGVz7KNx/lXknhXQo9buzHNK0cMSCaTZjOTxgdcHJPODxuHevUNYiuLrQ7+3
skV5pYWiRWbaDuG08+u0nHvisDwTouo6LDdm9gWLzWiZVMitkDcDnaSMcr3PenBpQeopq71Of0O2
htPiCLOGd5ktZZ0WRuHwkbAJxx8uB044JAGcVF47ujd+KUs3bbFbpHEu8kKhfDM/tww5HXaPStjw
14b1PTfED6jfrH8yuThwRuc5PAPXk/n1qfxf4Wn1W4jvLRlknCiKSEkLkDgYyQM9jn1HWrTXPr2J
t7pU8UeEdL0bw5JdQGdLiEohZpD++3MFII9eS3HXaferfw7gmbT76fc264nWHc/PCLgf+hgfQD2r
IXwVrl3bhbm7UmPlEmuGbB74xkA4PQcV1miaYPDOgNFOyOYjJcS+WSV45OCQOML6UpNctrgtNbHB
2dhHr/jWRZyy291dXEp285XLPgH1PyjGD1rU8Z6BpejGxe2EsMk8nlkF2kHlqvLfMSARwBzg5HHH
OH4b8Oz63FdMtwIZraNGU88yE/KNw5HRvxxXQ2Pgi/uJVl1efzIhyxaZpJXHGVBz7HJJ4z0Oatuz
3Fv0G+I5bkfDfQ0lJBl+zpN83JCxsVBHOT8qn6iptGsPDR8Hm6vJIBNIjm4kMn7yJxkAKu7qMLgf
xfjXU6tpNvrGkvZSARQ7g0RRRiEqMKVHHGDjHHBPTrXGL8Obpr3a95biIcCQKd59PlwB16jPQde9
QmmrX2HJMsfDaOTfqT7AkcgiXA5G4b/bn/P1GXokNpr/AIwd5IVa3kknupDk/vAzsVJx90fMint2
PXA9B0vSodK0z7Fbu3O5jLgAljj5sDHAwAPYdSeuX4f8KweH7iS4W7affEIgGjCjBYMf4iSflXGP
T8lzrVphyvRGX8Q0lTT9MFuBFZK8qsiDbGG2qIxgcY27xj3OOak0jXPDdp4YihmMe8xeRc2nlkyz
yd19wzHAJOBnkjBx02qaZbanYva3KMY25yuNyn1BIOCKwrXwJpcT75ZZpRjaFDBc++ck/h932xxS
jKPLZ9CuV3djA+HERbW5Xc7pYbY4YdMkoOvbOT9cfXPpIADZAG3r9KytI8P6fovmm281mfhnlZSc
enCj/wCt+daQA3E4x8vr1A/z1qakueV0VBWWpMCrZbJz3pVI55qAAENlCMYx706PAU7MH3rOxVyQ
4K5BHHfNMDAjhqZwqkEcGpADsTCdaGgTAleR3pQVAx2pkoG4KBgZokwM4AOR3pWHclJAA5xnoaGA
9sjsKhjUFAgBC9T6UYActjmjYN0SleBjrml3k96aOobPNAKlicDHUUDQFucCgHEZ9ffpTAMv3wKc
Aq59T2osJMdn93lvvdDjpRjb0BNNPOBTeTJnAx3PrSGOxxkkA9hQB8vUZ+lCggAEZPYCmhucc4zQ
AuM+5+lKSFXaRj3pWUs2cED19aUAb/m5HpQA3IPBz9aTvgEU4gEYB+Y8Z9qFUAdfxoYyJ1yQTkCt
DTsfaBgEcVRlJx14zV3Tc+eO4NOPxImXws2vWlpKWvSOE55yFYgMM+uKEwoAAApnlgSljnIHSnbj
gYOfrXmHeMYKzHBOP5U0qwwQcAd6kwp7HPehAVX5hu9Ce1AEe87gFGS3X2qQgkjA/GkJ9h1pEGJC
uT60DHkZYHGR/Ogxjk45pocq5Hyg8Z/GmnIkOTmmIV+fl6+tMCN54wp2e/epCSQQq/Njilz1IzxQ
S0I+e/GKicsVzg4H61McuvU1G7YTdgtRcbREIgZMjqGzyetSjcuDj8vShQDgkde1I3GPvcH86BCx
JhTk9+AO4prAM42gbgc1JknOB+dMbAGOlA7DpFLIQGx9DTUJijAABYHrmlBY4UkY7YpCpzuIwM0X
BolZx6gE/wA6jA3HcRnHWjhmJPPoacB14P8ASgBNhZs7sjtSMCDk4GDwKeSNoyOnpSbRgkE5z607
isNYZB4I96RUIGAcH1z1p+zjYMgHtmgJjv7UBYY/mHbknj+HNYXirQr/AF20tba1khCxTGWTzWIy
cYXoD0Bb8cds10BOGUsNqHgnNObptXPPTHNNSad0Jx0MXQPD0Wh2ckav5s8m3zJACAcZwAD25PPf
8gNNkfzOD09etTD6de+elDDHXpQ3d6hFJDSdo+Xr2x60xldsHgHuKkx3zyaXgDkmkUMCfOHXoKHQ
lt3GKkUdyQB2pSdxz2ouxWREUYNkEY+lV7izS7gngnJaOZGjYjghWGDz+X+GKtnnjikJKg8/NihS
sOyZmaTodloqzpbGUtOV3+YRwFzgAAD1Pr9a0im4EA4Hegc42jAxktSljtBHH0p3bFZIQgooAAx6
0Ac7jgUrr0469aMDABxgdKVx2IjuLKQpZSexxjg07aSmM45H+f8APpUhGWByNxpOoIOSQegouKww
oSOpNLg4HB4p2ckApxSj7x7CgLEe3cTlgOaULzkkYpxAIyMEU4rgcgUDI2jyflYjPTFKUwgB6565
pR83Hb604Jgf/XpAMEeI2Bzgnn3pxzs4J2inqMgj9abswvqKAsMKAsHYnPpSFdz9CPangDJGeKCC
hz/FRcLDXXn+72zSFM9BipOW44xSbckE5xQAcIAKMHrnINDjj5c07BwPWgYwYA756Uzk4H6VKxBX
J7cUDDYbNArIaBwGIzThwvTB9KQsAwzkHOBSB8uRjvikMApPJpduH56GlJYnGDQSR125oAXnJz17
Uw88AHdSMW3g9qQtg7sj2oGObK85HFHLrkdO9B+bgim8AhVU7c0MBsq+p4q5pvF0ozwQcVTfHIAH
WrljgXkWe+f5U4fEiZbM2xS0g6UtemjhRzr8SN8vPQ00keYqjAIGRmsTV/FljouqtZXkd0ZQgcPH
HlOSQOcg/wAPb8x3ov490hckRXrbVLtiJeFHf7+fX+oHfzvZy7HaprqdWuA24kHPakDqQeSea5Zf
G1u7MsWkatIw28LAp5b7oOGJ+YcjPXPHal/4TBlhMn/CP6xuLFRui+XcOoJ52kdPY5HXNHs5dg54
nUEhGxjr+tBBU5Bx7VyP/CZupjZPD2qO0oLI23mQAZyuF56cnninp4wuSQg8O6oXVeV8sg+3G3/9
XHpR7OXYPaROrXOS2BTcjdxyTXHS+OXtYXWbQb2DYyIWlJQAkZwSV4Pp179cGmxeOZbhS0Wg3LYZ
zkOWyFAPACnnB5HbryCKfsp9he0j3O0J25K5J6c0ke7nnjpXFTeP5DCGj0ScAwCfe8jcKTt35Cfc
4Iz64GKnXxhqRvjaR+HphKJljEck/lsCVLbTlRhioyBnJAOM0/Zy7B7SPc69GJJ9OhpCAcpgnJ6V
y6eJNZchv+EacxsJCGiugRhD82PlGMcg5/DJIpG8S60YZWXwzMfLgSUnzegYnBA25bIHYbhjkccr
2cg9pE6nA3AA5UClRVkBBz7VyI8QeIPM2f8ACOhSJhCzNcDCnbuJOP4efv529BnPVYPEPiOVEdPD
0YQ+YcGbBBUkEdThs8DP3j0zjNHs5BzxOxChfl7e/ao2XcTkjpgCuYj17xJJNHG3h+IMyqcfaexI
ByfUE/MOo6kAYrP/AOEp18xGUWGmqN+wszswCgkFuH+5nC+ZnbwfWj2chOaO0ZsNsIIOcDjr70rq
THgluP4sVw48T+IW8tvslirzY8sOW3LlfljcFvlZ+CoP3h04yRotrPiX7TFF9h01mkYgIs5YuQMM
Bz1Rs7gBkdM9DT9mw50dUOo9cUoIQbmcADlsnoK5U6n4nwSkOjGPbvLmVyvl4/1nDZ29B3PsM04X
Xi6NsSW2lsd5DKS+d3TZwcAkEEN90dCwPBXs2PnR1Hzbscc9cdM0xipPfK8CuWkvfGMcbSrDpUmx
WIjVXBbHZQe6nPU88Y3VAl94vdfNH2PYyKd3kMdq44bAGcnqVwTjkqoxh+zfcXOjsRnaCcdelJ1O
7GMGuMiv/F0sx3fYIFSQgrIpYLgZ52ljtx/FkjOQW7Vad/GJnCx3emsERuREV3MCAF2ld2c/d6Bh
g80ezfcOdHWZVhmkDhUx3PSuVkk8Ti385dS01ixAEMcLkjGc7cDLOADuUdAhx6VC7+J3XcdY03ym
+bzPJGwR4B3k9DEemfy5waOR9w50dgpw2M9P1pF5PzMAPSuLguPFsqx+dfWlvMylDE8MbGORiAiS
YxhiCCvODxn1qpqOs+I7B5V/tSJijCNQLQZkZCA/8JAZf4uduDwW5pqk31E6iR6AzYORnFAzuAwK
82t9c1yS8gi/t4CKeXMcwtg+6MtsEm3byhJwFyOg4Gc10R0nxOCwHih0KoQcWS8nIwCSOQRjL/w9
O2SOnbdjU0zptxQ4yeacQcYPSuUTSPEUkr7vE7ld6KCbfy8gNhiRn5SMEg87sDnuIhpniJlBPimW
NTIzbTCTIcruwFJHz8cxk/Lk4JxilyeYc/kdeEK9cdaVgrAg4NcfLomuRRYPiuRGW1bgyNsUjBLF
i2SgBAL/AHgT2q02h6uJGB8UX0cfmxqvmEAhc4OSp4Jz8vXoA3JNHIu4c/kdMijYeDgEU4KM5PAP
TNcimi6uWiD+JtRBZx8iFdzEDOwfPgMuCWUHBHAyRmn/ANg38rKV8Uapkorlw/yZwTvA3crwo2jn
IznFHIu4ufyOqzsHzA8dqAhYg4wf5Vy0nh++YOf+Em1vGQAfMAIzgBe/zMT97GAAeO9Ml8MXEtyq
Nr+sFcnLecwBPzZA67doAOTw+QBjFHIu4+fyOqIweeoP504xlck5Oec1yZ8LSIoddf1zAO4lLgk8
L1CbeSSPu5zznccAUjeFoxG7NrOqfLuJUXg25GON3lcrydzDG3HQkFqORdw532OsVSTuGSTxmpCj
HGEJHTp1rk28I2wm2/2lqByBy14RnLYJI2cEA8YPOBnjNJD4Q03KET6khydo+2gOCQWYDA++QPmB
wME46Ucq7hzPsdbtKsRsbj2xSFSVDFCMnAXpk1xv/CG6V5JJeRS0PylrksnAU8cg+UCF4GDkA5qY
+CtGWYgxXAG/J3znJ5CjkHksCcHGMZDDPFHLHuHM+x0/mRsoZXTbtLghsAgdT/j2pq3ETPsEq7iA
cBgcgnA/M9PWuaTwVoS532jMjI0bqZXJJJOATv6jAz2Y4wBSP4L0eKJibd+EHz+ZOwUhTuYAPuIP
TYDnv6Cjlj3DmfY6ZZoXCeXNG284UI4+YgdB79/pQksTkFZYypycqQBx1I56DBrmm8FaArbf7OVS
rkhRPJuAwFVMg525bcWGMYHvT08N6II/K+xwNa+aJFDyyLglmTcwycAjhSuN5FHLHuHM+xv/AG2z
ULtvbUZUuP3yj5R1PBzgdz9Ka+pWMLust5aq6sqMjzINrHOAcngnBx9K59fCWhC1EX2EAGPywWZv
Oxs3bsEf63Izt6AfTFOPhbQRIzCwgjy3mbUcnhNn3eeY+Tv45J+lHJHuHNI3l1TTiyD+0bJmkzsx
cp82Ovfn0piatpjxb11OyZMBgPtCA4OMcZ75A/GsNfCmgeaBJYRhcFSJHOP3jlQDhu44jJ5XBz8w
wbD+EdBIUNpkeSAuWO12YAkgEMMPkAsehwPfByx7hzSNFtd0dflbV7EMMdble5x0B+tIuu6Qckap
ZY5HzTqP51kS+G9G8rethG24GUOIWKkhF+cJvJKAk5j5Lc4yOsw8NaGgkCaXAIw5T5oi/DMOD6k5
wG/5Zjjtijlh3Yc0i+3iHRyIx/a1mfMO1QZRkn6Z4/Go08S6EyArq1ozYyP3gyR24/z1qP8A4R/S
WChtJsmLFVx9nGCeeDnpxgFj9/gHI2g17G00PUbdrhNMtpB5hZ2NsMscNlgoBySRu8o8jO7GcZOW
Ic0i7J4m0L5R/atthxwNxyc/QcVAfF2gBPMOqwY2bidr9PTAHX9T2pRpWlWwlxptjHGm8EiMKEXj
IDbfuckls5Ukgd8PGm6aJQr2NmpTavzxRqAA+yP+EcDkR/3gCD60rR8w5pFdvHHhuNN39pgjaH3e
RJgj/vn8cDn8xTZPG3huNwDqIcq+3KxvnOPp7/r9Ku/Z7NbgNHY26ySMeBDEGLlW3Af9NCOWB7L7
Go2ttPgsWf7LaCJY3cAQoYym0FiEHLRgtkqMkntyKdoeYc0io3j3w7GAWvZFGCT+4fgD8OtQN488
NqN5vZRtx1jOMHjPPH9eeBWjp6QtEHSKWPnH+koPNUlkwJMnJkbqrfwhuf8AaurCvnKViIZnX5k+
Uk5JI4Pyt03HGGACkehaC7jvIxW8e+HllMBuZVKH73kkqOQOv4jt3HSoV+Ifh4BczXO4ruKCPLqc
HIIz2wO/+J1oIYorZJQmSPn3GJxn5GyRGMnGekXb0yKlmeLbsjTzSgeDAdyN2QNpYA8cAFxym3kj
5sHudmK8jFbx5oDKAstyXHQLDwRnHPp68+ldJomtWOpywfZZstIhkWN0Kts3Fd209BlWH4VVnS1k
C+ZFA8RljYeYduSJPkOSMDBA2nPzdB1zWV4eVIPiDdqm/wDeWccriRgzlsJncuAYyAQNh6ADGAQA
0ovVXJu9j0kdKKKK7TmPNNcLJ8RbQfZ45i1kdoZgrKweRgUJ4Vsjgng5weCauz2sUzQ3XzEqPNid
VdX3bOSqdicnMHRgSSCeKz/EMNuvxAs3kNsN9pMZvtA+TaFf7x9DyM9tuau6i8Z821WRvOJVSPun
cQhCs2eJSqHbIflHAPauOe6OhdbmPqOryWGr/ZIxEtu8e4r5e9RGd25TyCY28v5nIPl8jpRNrUs9
orRzRh1hDzFomVFZX3Rkt1AHyiFgSJDwR3q9PZW+wF7NL2aVzE0jpsZ8PtY88K45Lr/y1yetOt9J
svJ8pbd4gGHMUe4MSSC+wjBBAwYyP3Xbb1qroST6DLS2JuvmncyRys8QiZRL5mN7D5j8s5GRIv3C
DwBk4mhjgjhdmktmiELvGFjBjWLb8zBd2Tb5xlDzv7gYxDbw2Olzo0MUcSyQrEhE4WJl2khS2M7C
2CJeSzEDpwJbbzDFb5klExZ5JCyqshlMY5AYYSfOcL93aWJ61LZVi1PaxzpKjCRM4QnO91BZcAnd
y5wNr/8ALPjpiqem6W+nXJmEsrpK4DIoK7iG5O4Yw42kmTjzc4GOKvYSJoooUQLlwPJ28AOofbyP
l6+YDzycc1I+xQrb4VjZY90mBtRSxwTzyp4CD+FvzC52FjOj023jkglAkDRK0paKM5VmBJdU2k/e
5MH3Rktj1Et7O3ghdXQxRLJCVExdEjO0NGWK5eIFvmk6oQBnGRV4R7o1wkgdxsK4IdX8rlN4PEnX
94OOAPensfMLkEuWLttjRhkKygkDPAGOU48w5I6kUczY7CO0ZZiSCm5ciQquf3h25G3gjGIznDdC
TgGq8JKOpBZi0pIbchIkIcvt9JODvXGAoyORirkSOxEu6TLEMAoY4DMRkAjDZAU7D/q6YIx5Uiyj
CmJY2DSuF2hCdhbb9wHP73qTgdqV7BYpvEkdqrq1uLdLdydiI0RiCLu+XPNuCeUU7i2MZ4pNOYZl
MiFGWVd6uTIRucbNznG7PAjIA2DhuRVqdsQv5sjk5O4kLuZ8KBxt2iXP3EHDDGc96WlqXupEwh8q
d0QQsuNxdTIY/Yk/vVP3c/JVJ6E2szSilXcGT5QXMZGcYkBYlM78K4Cnc3RuOT0GCmlJOgO+Z4lk
a4iAtAAF2gn5Nudmf+XfqxXdnvWlKsUdgwUWjR+SvEoRoTGFYru7m3H8OOc496FglEO4+c0qu6t5
rKJtzKowxUhfPI4Vxxs4PXlKQNEVtYWqtIyxMJFY/vCxbGWUYDgZZT83zk5iyR8tWNRliWZhMXKS
KpkzOYg22QsGLY/d7dp2tnEmcE9DVgQxPJJ5cQcFzwo2qVEvzheeANoMg/jI4qOQwiCK4kYbFRJG
fyWYKj7/AJiCeYyekeCUJBPAo3HoNs53kt0lkLiUOQgkf96G2E/dxhZj3ToAc/UEgaOSPELptcD7
pRkyinb0zGAcSd1PTsBLcRhIQrAqqqUaN3cEDys7Wl5AGOTLnjgdahtLlbhpQ0hJSXJwWjORIiqS
vWNuMIn/AC05ODk4aERIZrmNJneEFmjLbwjI2XYIx4yYyQPKYYbOM5wRU1qElARROZIn8rbsVZRL
5bMRkEAT7SCz/dIIAzzitpqyGKORYpbdvtGVAxuXdvzhcFS7DCvGchMEgA1kaT9pmN9aiW1W1jjl
YLI5aORS0gCFyTmDIy0mN247c8U7aA3qbytZ3URkixJC0TOjeU2xkATLKM/6kHrHj5jyOhJXzJHu
QcRvg7wMM7AGX5M9S28DjoYeM9KSPNynnujRzOyu6XCxeYJCVALdhNgYjIwORkerLGMzTRySogP2
giPaiqysGbzAOpEmA3mnOGGQtTsBNE87wMhUs+FAzNIh+6+UMgyQRgHz8fPuAHYivNvS3aJXkhkm
+aJljZMMqrgiM5w2MgW/8QViQOlWg8C2oLGPyvI8xiFHltH5eC+3dkwjcAE+9nHb5qZeJ5aSM0RB
VwGHVjIWQIud3zOwwEk/5Zjr0wGmDWhk20kmos6iRhwyIBKfuMQXC8fNuJzJnmLjHQVal0qwvrN4
rucGN40XzGfhYgX2AvgHyxjKOSCx+9kHBfJ9pS3+1RrIxyI2gMhQlg7MRvbhdv8AE+SJiPep7ITJ
HLJ5sjlsOCquzZMTHeqEcswx/o5yE4P1blYSKyaJaAwsy3Luk5uRl13+ftVtzYIHn55BPybePStZ
QvmnywieW7KpjQL8odS23LZ2r/GCPmI47ZjkkVYG+dGUoR80/wAm3CZAYj54+QWk5KkkA9MTMw88
+aIzukjDB2UEfvDs3DHTI+THLE4PPNS22UkKjSLIj+SBFwSxUlhySD15U8bR1XgHqcRuH8t440lI
I2bGLA/czt3gnnPWQEgdOo4VflhjHzNJv4T5PM37HJweAJSD838OM47mo2SP7KMvbmFomAO2PyjG
EUFgNw/cAnkdckcgUgJizIWYOeT2DKDh1UFeDt9k6PyRwSaZFL88QBb5jnncSdxbOBtyzf3kP+rH
TgcySRoZWzvRt4yz8kEuNmeeW/uHqo6gYwUVN3lrsYqWC4DNnIL5TIb5WGBub+Pp7AuBGCi24AdN
ohXO6UFNoRiAWx/qxyfM6kgj2pZJJFDk7zKp2ZLIH3fIAGwMLIQSVH3SCM9eD7QsUImNxHHE0avG
+GBb5MbgnpnI8oc5GfvNSLd27bzDcRtEN53RysyhSYyQCB8ynIJcf6sED1NAEkZCuhxly5VTFs5P
mfMoJ5H3f3mfcDnpTg3xq8kckZR1jcOYVZIkAYA7VbcYc8oPvBiSTjNB1a3U3PmplIGVcylkXCsW
BLYwE4ARjxIwI96lV8+SQJWk27ySiLIZGiJOAeBOQRlTxt3fi9RE4RwqKYpNwDKV3/Or+Wvylg2N
55PmDAAGKcyEyusak5dmGFZRkOOR2GAOV4D9ehNUb6+itAI5rfbEdyKyhCmz5SwxjIhGP3hIyMjG
QcitZ6+dTuxBBZs5V42dp2BRQSrAtwMggqIiASxwWx1JZ7jujaSXy2jwMKw3GRgxIDbj8oIyeR93
qvJ6DFI+EgYO+EKbG3SSYVdnQyYyF4JMh5z7gCse1urpZUjZLBGaQQyM9+BIHCkFeF/4+ADl26EA
AE9Vhj1rzCD9v00W8sMku+EyMAAmPMVMnKbht8ngs2480cjYJm5KxikbBf5m3ktwN25FHUfeAxtX
o3OfUtWRjNGoZgCxClHViW3MSF4zvIHz9lAIXB5GVb6k17qL2sV6uNxIRd7nYWVtqtu+bcASHH+p
wVPUVreS7FC08jxlwD8zKGUF8KcD5QOMNkF+A2QBlNWBO5W8yBrUhXhWERBlO5TF5YQ4OBgmIcYH
Un2FSyxqNzyeZuU7DGrqr+YUjChjuH748bWHAB54pqW4e5MxvL15dudu8AmQxY37CuBLt6Ifl4Db
QTki2UcnmbJZdxkkAxOWXDMu9VJ52Ej5hnIYELt4IEBIUDT4SLzMsVUxZXpLlgPm+ULj5/8AnocD
qcVCs/yQkycIqzZCPgbg5DBckkEcKnJTg44GMXV9LtbOzluk+0NsaMGGa6kWNkDEIJArZ2Db+6xz
uK7u5EVmbs36+Vpn77zNm+ST9/5ioQQCwAF0yfM7fdZQOuM1ahcm7Ruz6haQpsa4RTswVaYr8uwE
BnyeCWz5wPB+XJI5hbXtLIITUbcoz5A3kFjlcHABKtgHYg/1nUZ61gNLdrarJFbWEaGFgfItyIjE
pAmIVlyYFON0Q+cuSwwOTv6GlwTIt4mLlWQsJYgWjGQVLkABnIBK4H7sYHB4KcUhpix6xYLOrfbe
ScERZZuGJbauCScffTGYx/d4Jfa31vPZgqiiMqFOVxFtCOQWJAzBx8rjq2ByOvHNLftK0b3Fxvhc
hVN3HE29cEqHKja67mJmAKyYK5O4Gu/RisSbiVKqGXajKRiPqI8fKe3l/j14pTioocW2VFdpA8oi
nDhmzuEayh9qBS4xjzSMBScLt6+lPJUHEUe4+aTiHC/8thv79sEuD98kgZ5AluSuei7lDqqhy52F
0DAccr0LHqp6cc0iFZJAzFHDMhYsw5G8lCcDO0YHlkfeP50irGbqEzTWU0bW8DDYqO7xhoinzqru
qksYyTlVGWQ/MeOubZ3i2NzPZQ20nmnCyJJcZkW5McjMm8EkTN8xM33dgHQiuhdtyjZv81CCpXy/
OEnlMTsXGPOKnlT8uOemc8UsNudQBsFVbHy3VmiZnjaFS5fDHG623AeZnLbiApIIq46qxElqdC99
du0wAs1RZJE81Hk6hlXcqHj5TtzFkeaSSvB5We4uhfRxQ6lZpN5mFQbnYYdg20Hhs5G9Sf3K59c1
K2k2v2hmnE0j7gzySPukYl9qs+1sscA+Uw/1YBY80g0+B4oY5ocqjmMZJVgf3rOgcE7G/wCekvST
7uT0paC1I7N7xLNrh7q1nstjEbVdIwgSTMZkYf6oYUifq2DxziqR19xGFI1BpJCykvGIpN5X5Tja
Qs+F/dx8BgytxnjXi8uPQPLyxt/JLCXyWKFPLBLeUei5OBD6DAFYf9lPFHFHtLuf3Lpktu5248wr
8+7oZOsC/KAKcbMp3RuWlkIZBEJuVkYBbVlUKBOGby+/JH70HvwuBgVQj06wvLJ7e68028SxSOGk
byzHtbYThstb5XKLncGyT1NaaXI+2XaSFmHnDDy5RDyzgkY+VONoc/6xgRzxuAjJbb0z5jZlLlFE
7S+UfnCkACXkDB4x6dKzbaGo3EFu62+zZcedGnlndIBJv8pAAz5w0rDpIOg4yOc0dena1spbu1t7
aaSNpnCMpUuFLGTZk8D5DvGB5oDYIyKvbENoBst9nlOoUhSgTEYYL/0xH8anncOP4ag1izi1e0uL
J51jErKs0khjJ2tIfLD4O7HzZiGRyBnPILi9dQa0OLi8T6nEirbG0jWK3EhmfLoo8w4faFyYRvKr
HjK8EHhq3/Bt3Ld+Nrl57eOJ1tjGyqQzptdVAkY/ffAGW5yMemBAfDcodLkaldLM1zIVSPb5nmsG
yFIcDzwiHzOiYYhRxmrPhCyGleMDaQyCS1NgjxyIP3TZl3fusszFBucZY5Jz2FavltoZq9z1MUUg
6UtdJieZ6+XPxFsCpmD/AGGfaIVDOPlkwVU9W+8Md8AVfmii8pmjFsE2OBsCspT92rhR/FDjh/4u
OO1Z3iUSP8QLSLazI9jOirv2biVkyA3JX+HkDjntmtJFlNxlppComDSmUmPL718vt8pAUADgPnJ5
Ncc+h0pFZfLTMcv7vbskZpnDBVMjBNzZ5Xk+Uw+7jnGBmzHg4eb93I7qGjDhWLhWOwsGwsoXbuPR
gAM4xjB1m7Fn9nfy5vMWNyJ4gpYEs+5QpIDOcgyRHhByMGqSarH9ge3ktYJIwFjDSS7oREpKLk4y
9sCcrIOd+B3quRtaE8yNm9KPawT+assB2urLDmLARVLhM/6oMcGD727LetSyTGK/ME0LRyfOpgaV
maMOOAXB6PgkTL/qx8h9qDXX9pW8lhbRXUkit5pkl+SZHAULlgP+PrKHZyAVI3dafpaXEkbyxlnl
njLxOFIQ4kTeETkhc5MsZwWP3KLaai5joHO5/mlDqJFGZG2gnzcDcAOAMfJj7xx16mOOVZAjKzlk
kU4JXzPMKMWwuOJSPvJ0C9O9VbNbk28ZW5UFY428wQu64Ys24KpyysOFTgx4BqnHqF6ypAGtgQGQ
wm5c5AGPLL9ewPnjI3fLxjmEjTmNgiKOJEbyPKWJgq5QxtEEXI9TF655B29sCpJNgmeNvl/eKXdw
rEMZfkLYIOT0Q87QOecCsgajeGQq11bM/mFZREXVhIAADsbOHXaQsXSTlqk07UHNxJHujd2uWVER
wSilgzgbgS2SSZFJzGG4HSjle4uZGjEhaJEVJC4ONgADb8OcDDYWXBBdujD9IwVCNIpAgaEOjCFy
u0R4Dbc5MfUeUed2T71St5phGN1pCLfykDu90mwRhWIycZNvydj/AHiRgjGSJJpjKEVkkSUNgiQo
sxk2KF3YwFuCOU6rtznGeFZjbNBklSWVRu++w5Z2O0sOGIPzZ/vD/VggcYrOsjFazTnDgvPGXaV2
QE5+UFtvAGABJz5x4J6VdVAJgkJUMZGCGJQFJ835tuTkAFf3g/iPTB4rJtnjW93BGVfKEgJjeRAh
+5IYwxzGWHyQ/eTBbuaaV0TdGmqyL5bvNNvALp8p3iTyjmQIVwsnzY8roAN1NfENps2RKERkSNHD
KIi0YIBK5MXQyN1XoOmKSQeX5ckkcwJ/dtGzk4dkT92XB5kOeJh0HykinF9xeQhmZZXcogZWIV13
YXopGcFR/rOvOeBILkjzRzRiQum0MpxMyDcDKdhbC/d4HlsPvHGeap2CSQrGGZnfzWIVQnmebsZu
mTi5wTv52kcjqaRJpJLWEW1wFYsmHVC4TcXO/wAs9d/y/uzxEOeMUjzx/YLqBQGWKJYnhkuPlCeW
3yl8A+UD/wAtTyTlcjFC0G2SSxwOscsMkLRGFnRo1VoxGFUEqA3MGfvR/eLHjvUizra6rNG+1PMw
WZiWmUNJhQ2P9Z32sMmMdarWizMkiySuwdiXJUROJMxhdykYikHyiNfusMMSc1Zi0u0F9DOiytKJ
MROsg4fcTIUG4bWO395xggEAEkimIsLI5MTMjRrtwUckMW2vlQckJjr5o+9wAelU7e0C3VzsaWJw
hlM8CEb3AHzbBwMFm/dHO7dvwSeK0Fhpt1E7RIjxPEXRmy0fl4yAAG/49twGI1wQ3oOlKS6uDevF
/ZwNzDMvmKztK+9x8m5yMNKwX92/RFbDY4FCQOWtzUaWS1uY7YPI6tKw8xpd7BS43AcfPu2tuI5h
B9AKmGoK0CySLDnYrOkkn7vYN5G5iuBEMZSTo+APWsx9PN5fQnfK4d8OETblt7CQKxOIiFDGQjAm
4A+8c2pri3toSpZIlSKLzXMDsojZGHEWSSpJ2iA42fe7inZbCuXFmS5i3lZ0kIEi70TzhMYxgkEA
LcgA/L02n0xVNbZNiW8JHlAybIo1XbtDrvWM5zszxKucnB2gU6NyumyKoAWOIxPCtyWCIVQbDIOq
feJmyCgUjqDUq7PtXkRyxukzKZpW+XzMSYjyVA2sMAoekg+uQth7laycSCORmiS1jRJDujUxOpZi
kmM58kEEQoPmU84PFPQ77poYWuFuIysciFsPI5hLFCxO3z9oz5wwCpwDxSvHDFE9vayzpMGM6SxI
rTNLsfzCqkc3BBO5T0XBAU9MyysWdJ7h/s6A2jLD++zF5ADfKQeWtTlctgPuORxjFdCdi3J4gtjm
EXMxaQkRyxW7KjHPLKpOVCbGzEwy55Gd3PQMZPMKpIyMJAMpukU5kOQMggggHI58sdK5tvDtzNfM
9zdfLuRWlkkXzS2SFd8f8t/mAiYdFA3ZOAehQ+a8ZMWwmY5VF2gNucsvDHaw/ibo3OM5pSsVFsrp
mS1I3vs8sY/fHawMZO3eFz5QJXEoO4kH0rnddkv7K+Ro9Uu2jeRmd2chhKikgbAFUS7doSL7kp5P
3eepG77OZBlWZAwl8piWGwfMEzkAc/uxn8+uB4pjUC2jdGX9/IF3SEkIR0BY/MGJ/wBbn9zkdBRH
ewpEWmW7S6Tf6hcx39zLAXMcVvKVb5gDKiqGO12Yt5i87TwnIBqtNqNtHaoHtrTaIAMXEpkhMQkZ
VYgLzahiAjcPuA4xkm/o6s3hLUVkjQsEZWDzCJWAXoXU4IGNvmcb9u44GKxzcSxOGWS5ysm9G+zh
WM+7k7RhRcEZP2bpt+cjJINrViehbOpSOqxpapHKLpV8u7UCfzmXCZyvF0du5X+5tJ3dq6jTPKl0
+3ljSHDqWIt1ZUDcbtnPC7g2QfvHJ9QeIhURWUaRxpHAIpFXyZDJb+WSS6K2ctbgnMrfeRsAcYrr
9G2LpFlygJhiJWTYergR55z0GIz6AZ5FTUVhxepJqbTwWU8iloyighxC8uzO8hioz5gzgCMA7M7u
nSzGjSRKjj935QXHmuQf3Yypkxlh383OSeOOhjvI5JLRowlxuZTs8tlEu8q+fKYnCyjJyemOnrTL
RhNbpNAqtHJEjxkRkRbfLXBVM5EY4+Q4OcnA6nPoX1KviRYm0yZpFjdEbzN8qjCsCgDZYbQw/hTO
2TpnB4yfC8UUWpnaUDojDcAVkZj5ZkIUjAdiFDxE/uuAOtbetgf2XKZY5GiwAygHoWGDx0yQArf8
syQx4HFLw6SJ3i2qFk7+Ud25cAqSOGIwMzjiT5eRtAq18NiZbla7s47y9uFkltWVrdSxlkDAwgbi
pPGbTIxv+9vPPAxTJtKX7VKJJZ5JhcACWdgZzIFG0sQwC3G1v3TY27cBsnpfnd/7cdsuqqokDLkn
zfLADLwT523GICCrLhutT3EcYknQupyZoljEoKsGZfMUErkxk/NI2SY/ugjmnexA2OFbfXIo4xhZ
ElVFTJB2yfOseDhCODJ/fPQcVqOBt3PiTagdyqNt27W525O5euEydpIPWqJCzapA/mbg4Rn2lNrL
vYozjAOwHHlFerZznGanRvMGGL+YGXauYxJv8s8KQcCbHXttI7VErs0joKVfdgeYQoaIjLAj92vy
788k9fN7H5c5qaTc5bLPsLE8goGw6DJO35SM/KM4k54x0iIjXAU24QRSbCFBQKAinaAeIgfvL1J6
cAZfgpIGbeAGG8yAycGQEEgHnPOw/wAGATj7tJoLlHWE8zSnBlmVvMJQRRmZwx8wfu0K4kc8gx9E
GSMbQTTheyBiCtbyRi0MKlLgmIQiPJG/GTAGC/vfvb/l6cU/XlA0Nd0LsrTRL5bzmIsdzHaZCSEY
9DJ/H93PzjDICyyIjTMWCsVkNu8eSIlwwjHIIwR9mP3gC47VaWhLepJfYuHnBUrKlxkbyglEoCKp
xjatxt/1XYrgn0q/oxldHcxyqXkJAXaEDb23he4fd9/PG77uetQbjlon3/KGRQS0n7ssgZc4/eK3
8Tf8svu0aHIv2WSWX7OEMcYUeZgJGC+0HA5jAB2SfxryegqWNHIzhUfeGj2KiyBZIy8X2cuoVtve
0BxtizuViT06dikM1kXjeSWZP9X5kjATM5CBVcjAeQnhZB0A29TmuQk8xLl5Nk6O155mWixIZskZ
Hb7YR0jGE2HOBnFdhMtrd2kiiSA2jxyLuRx/qwUDAMP+WWAQ/cdsHFaT6CiWTgsXXJXex6Ov3XAP
rjbg5GPnI7DNQNfw2k9vG8+J5oxIkext+PmJZV5LdV/djlM56GsQX1xpt7Kmo+XFCpTBkUN5canO
53x/qw2VhbG4sRuAIrRuNPGoCNoru4t5rclCsG1XWRlBK5yQs+3Cl84w7DHOVz5bblc1yvrc7vpa
yWl4vlqwSXyZn2MoCAxmTsDk5n/h+73OMvSbW1vFluoVEUhEckc7EI4OV8tzGowjAMQijCzDJYdz
pQ2k9tfZuHiSxRmlhjhhZFI2gSfKCSsXKZiyS75bPY0dCN2L1hMm9JZFMsuCGUHBDEADzN/8IP8A
qBnOAMHRaLQm7NuCZ1S3VUlDu5yiOjPuMkjMEByDLgZkUnCAYU8VWWFZLPMptnia3UZZVMOwRtjP
OWts4Kg/PuyemCJ0kcqEaMEiNRJvkdUfaGO1mI4UcHzv4zhc9hHqF89pBFKWeSUkAAfJJ5mxSMIw
wJvmysJ+8M1AyzIpjsZAm5ZMhQWCmUSERqNzE/68g/K2MAkZ6c
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2020-07)