Tápiómenti levelezőlista archívum
  2019.10.18
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2011-12-24 05:15:05
Feladó: Laszlo Kiss
Tárgy: Re: C/2011 W3 (Lovejoy)
--f46d043be08070708e04b4c66597
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Sziasztok,

Am=EDg m=E9g friss az =E9lm=E9ny (=E9s nem esek =F6ssze a h=E1romhetes kial=
vatlans=E1gt=F3l),
gyorsan =F6sszefoglaln=E1m a szombati reggeli esem=E9nyeimet.

Pontosan h=E1rom hete =E9rkeztem Sydney-be, s pontosan h=E1rom hete nem vol=
t
egyetlen egy csillagos eg=FCnk sem a v=E1rosban. A dec. 10-i holdfogyatkoz=
=E1shoz
is aut=F3s exped=EDci=F3ra volt sz=FCks=E9g=FCnk, a Lovejoy-=FCst=F6k=F6s f=
elt=FBn=E9se =F3ta pedig
300 km-es k=F6rzetben der=FClt =E9gnek m=E9g csak h=EDre-hamv=E1t se lehete=
tt tal=E1lni.
=C9ppen ez=E9rt nagy izgalommal l=E1ttam este a fejjel lefel=E9 =E1ll=F3 Or=
iont, a
V=E9nuszt=F3l a Jupiterig terjed=F5 =E9g tisztas=E1g=E1t, meg itt-ott kiseb=
b
p=E1rafelh=F5ket. Az elm=FAlt n=E9h=E1ny napban kimondottan f=FClledt lett =
az id=F5
(jelen sorokat is 19 fokban, 95%-os p=E1ratartalomban =E9s =F6ml=F5 izzads=
=E1gban
=EDrom), de =FAgy t=FBnt este, =E9rdemes be=E1ll=EDtani a korai =E9breszt=
=E9st.

4:15-k=F6r n=E9ztem ki Castle Hill-i (=C9szak-Sydney, NSW) ablakainkon, s k=
=E1ba
fejjel konstat=E1ltam: csillagok (lemond=F3 s=F3hajjal). 2-3 percig k=FCzd=
=F6ttem az
=E1gy vonz=E1s=E1val, azt=E1n csak siker=FClt er=F5t gy=FBjtenem a fel=F6lt=
=F6z=E9shez =E9s a
lak=E1sb=F3l cs=F6ndes kilop=F3z=E1shoz. Minden=FCtt vizes j=E1rda, beton: =
=EDtt bizony
esett az =E9jjel. Nyugatra fordulva lassan nyugv=F3 Orion, =E9szakon a Mars=
=E9s a
Szaturnusz =E1ltal eltorz=EDtott csillagk=E9pek, kelet fel=E9 egy 0-24h McD=
onalds
=E9s benzink=FAt f=E9nyszennyez=E9se.  H=E1t itt s=E9ta lesz.

Kb. 4:25-re (17:25 UT) =E9rtem el egy s=F6t=E9tnek mondhat=F3, keleti fekv=
=E9s=FB kis
utc=E1t. Az =E9g egyre felh=F5sebbnek kezdett l=E1tszani =E9szak fel=E9, ke=
leten pedig,
hopp=E1-nah=E1t: egy ny=EDlegyenes f=E9nyp=E1szma az =F3ce=E1n feletti als=
=F3 2-3 foknyi
felh=F5kb=F5l kiindulva! Az =E9g m=E1r j=F3l =E9rz=E9kelhet=F5en vil=E1goso=
dott, s a
legvil=E1gosabb ter=FCletb=F5l kifel=E9, nagyj=E1b=F3l a Lupus csillagkonce=
ntr=E1ci=F3ja
fel=E9 mutatott. Kiny=FAjtott k=E9z t=E1vols=E1g=E1b=F3l nekem pont egy ara=
szyni volt,
amit a h=E1tam m=F6g=F6tt bekalibr=E1lva durv=E1n 20 fokosnak becs=FCltem
(Betelgeuse-Rigel t=E1vols=E1g). Keskeny, szerintem m=E9g egy fokot sem tet=
t ki a
sz=E9less=E9ge. Ami miatt k=F6nny=FB volt megk=FCl=F6nb=F6ztetni a felh=F5p=
=E1szm=E1kt=F3l, az a
vonalz=F3val megh=FAzott egyeness=E9ge, a horizontra szinte mer=F5legesen, =
enyh=E9n
balra (=E9szakra) d=F5lve.

A r=E1k=F6vetkez=F5 t=EDz percben l=E1ttam v=E9gig, de val=F3j=E1ban egyre =
roml=F3
l=E1that=F3s=E1ggal. A megpillant=E1s ut=E1ni 2-3 percben t=F6k felt=FBn=F5=
, k=F6zvetlen
l=E1t=E1ssal is l=E1that=F3 f=E9nycs=F3va volt, l=E9nyeg=E9ben teljesen egy=
enletes fel=FCleti
f=E9nyess=E9ggel. A 4-5. perct=F5l m=E1r mozgatni kellett a fejemet, hogy l=
=E1ssam,
az 5-10. percben pedig kezdtem elvesz=EDteni m=E9g EL-sal is. Ennek csak
r=E9szben volt oka a rohamos =E9gvil=E1gosod=E1s, a felh=F5k ugyanis kezdt=
=E9k
eltakarni megint az eg=E9sz eget. 4:35-kor elvesztettem teljesen a Lovejoy-=
t,
viszont meg=E1llap=EDtottam, hogy a sydney f=E9nyb=FAra al=F3l ilyen hossz=
=FA
=FCst=F6k=F6scs=F3v=E1t m=E9g nem l=E1ttam. 5 =E9ve a McNaught legf=E9nyese=
bb =E1llapota el=F5tt
egy nappal tal=E1n ha 5-6 fokos cs=F3v=E1t lehetett szabad szemmel itt bent
=E9szlelni, m=E1snap meg ugye 50 fokos =FCst=F6k=F6ssz=F6rnyeteg terpeszked=
ett a
nyugati horizont felett. Itt most kb. 20 fok, s ha valamihez hasonl=EDtanom
kellene, a hasonl=F3an keskeny =E9s hossz=FA cs=F3v=E1s Hyakutake-=FCst=F6k=
=F6ssel vetn=E9m
=F6ssze, annak is a kb. szegedi l=E1tv=E1ny=E1val 1996 tavasz=E1n.

4:50-re =E9rtem vissza a vend=E9gl=E1t=F3im lak=E1s=E1hoz, s addigra az =E9=
g teljesen
beborult. H=E1t ennyi, azt hiszem, minden szempontb=F3l roppant szerencs=E9=
s
voltam.
Hogy lesz-e m=E9g hajnali aut=F3s exped=EDci=F3, a k=F6vetkez=F5 n=E9h=E1ny=
nap titka.

Ksl

--f46d043be08070708e04b4c66597
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Sziasztok,

Am=EDg m=E9g friss az =E9lm=E9ny (=E9s nem es=
ek =F6ssze a h=E1romhetes kialvatlans=E1gt=F3l), gyorsan =F6sszefoglaln=E1m=
a szombati reggeli esem=E9nyeimet.

Pontosan h=E1r=
om hete =E9rkeztem Sydney-be, s pontosan h=E1rom hete nem volt egyetlen egy=
csillagos eg=FCnk sem a v=E1rosban. A dec. 10-i holdfogyatkoz=E1shoz is au=
t=F3s exped=EDci=F3ra volt sz=FCks=E9g=FCnk, a Lovejoy-=FCst=F6k=F6s felt=
=FBn=E9se =F3ta pedig 300 km-es k=F6rzetben der=FClt =E9gnek m=E9g csak h=
=EDre-hamv=E1t se lehetett tal=E1lni. =C9ppen ez=E9rt nagy izgalommal l=E1t=
tam este a fejjel lefel=E9 =E1ll=F3 Oriont, a V=E9nuszt=F3l a Jupiterig ter=
jed=F5 =E9g tisztas=E1g=E1t, meg itt-ott kisebb p=E1rafelh=F5ket. Az elm=FA=
lt n=E9h=E1ny napban kimondottan f=FClledt lett az id=F5 (jelen sorokat is =
19 fokban, 95%-os p=E1ratartalomban =E9s =F6ml=F5 izzads=E1gban =EDrom), de=
=FAgy t=FBnt este, =E9rdemes be=E1ll=EDtani a korai =E9breszt=E9st.4:15-k=F6r n=E9ztem ki Castle Hill-i (=C9szak-Sydney, N=
SW) ablakainkon, s k=E1ba fejjel konstat=E1ltam: csillagok (lemond=F3 s=F3h=
ajjal). 2-3 percig k=FCzd=F6ttem az =E1gy vonz=E1s=E1val, azt=E1n csak sike=
r=FClt er=F5t gy=FBjtenem a fel=F6lt=F6z=E9shez =E9s a lak=E1sb=F3l cs=F6nd=
es kilop=F3z=E1shoz. Minden=FCtt vizes j=E1rda, beton: =EDtt bizony esett a=
z =E9jjel. Nyugatra fordulva lassan nyugv=F3 Orion, =E9szakon a Mars =E9s a=
Szaturnusz =E1ltal eltorz=EDtott csillagk=E9pek, kelet fel=E9 egy 0-24h Mc=
Donalds =E9s benzink=FAt f=E9nyszennyez=E9se. =A0H=E1t itt s=E9ta lesz. v>

Kb. 4:25-re (17:25 UT) =E9rtem el egy s=F6t=E9tnek mond=
hat=F3, keleti fekv=E9s=FB kis utc=E1t. Az =E9g egyre felh=F5sebbnek kezdet=
t l=E1tszani =E9szak fel=E9, keleten pedig, hopp=E1-nah=E1t: egy ny=EDlegye=
nes f=E9nyp=E1szma az =F3ce=E1n feletti als=F3 2-3 foknyi felh=F5kb=F5l kii=
ndulva! Az =E9g m=E1r j=F3l =E9rz=E9kelhet=F5en vil=E1gosodott, s a legvil=
=E1gosabb ter=FCletb=F5l kifel=E9, nagyj=E1b=F3l a Lupus csillagkoncentr=E1=
ci=F3ja fel=E9 mutatott. Kiny=FAjtott k=E9z t=E1vols=E1g=E1b=F3l nekem pont=
egy araszyni volt, amit a h=E1tam m=F6g=F6tt bekalibr=E1lva durv=E1n 20 fo=
kosnak becs=FCltem (Betelgeuse-Rigel t=E1vols=E1g). Keskeny, szerintem m=E9=
g egy fokot sem tett ki a sz=E9less=E9ge. Ami miatt k=F6nny=FB volt megk=FC=
l=F6nb=F6ztetni a felh=F5p=E1szm=E1kt=F3l, az a vonalz=F3val megh=FAzott eg=
yeness=E9ge, a horizontra szinte mer=F5legesen, enyh=E9n balra (=E9szakra) =
d=F5lve.


A r=E1k=F6vetkez=F5 t=EDz percben l=E1ttam v=E9gig, de =
val=F3j=E1ban egyre roml=F3 l=E1that=F3s=E1ggal. A megpillant=E1s ut=E1ni 2=
-3 percben t=F6k felt=FBn=F5, k=F6zvetlen l=E1t=E1ssal is l=E1that=F3 f=E9n=
ycs=F3va volt, l=E9nyeg=E9ben teljesen egyenletes fel=FCleti f=E9nyess=E9gg=
el. A 4-5. perct=F5l m=E1r mozgatni kellett a fejemet, hogy l=E1ssam, az 5-=
10. percben pedig kezdtem elvesz=EDteni m=E9g EL-sal is. Ennek csak r=E9szb=
en volt oka a rohamos =E9gvil=E1gosod=E1s, a felh=F5k ugyanis kezdt=E9k elt=
akarni megint az eg=E9sz eget. 4:35-kor elvesztettem teljesen a Lovejoy-t, =
viszont meg=E1llap=EDtottam, hogy a sydney f=E9nyb=FAra al=F3l ilyen hossz=
=FA =FCst=F6k=F6scs=F3v=E1t m=E9g nem l=E1ttam. 5 =E9ve a McNaught legf=E9n=
yesebb =E1llapota el=F5tt egy nappal tal=E1n ha 5-6 fokos cs=F3v=E1t lehete=
tt szabad szemmel itt bent =E9szlelni, m=E1snap meg ugye 50 fokos =FCst=F6k=
=F6ssz=F6rnyeteg terpeszkedett a nyugati horizont felett. Itt most kb. 20 f=
ok, s ha valamihez hasonl=EDtanom kellene, a hasonl=F3an keskeny =E9s hossz=
=FA cs=F3v=E1s Hyakutake-=FCst=F6k=F6ssel vetn=E9m =F6ssze, annak is a kb. =
szegedi l=E1tv=E1ny=E1val 1996 tavasz=E1n.


4:50-re =E9rtem vissza a vend=E9gl=E1t=F3im lak=E1s=E1h=
oz, s addigra az =E9g teljesen beborult. H=E1t ennyi, azt hiszem, minden sz=
empontb=F3l roppant szerencs=E9s voltam.
Hogy lesz-e m=E9g hajnal=
i aut=F3s exped=EDci=F3, a k=F6vetkez=F5 n=E9h=E1ny nap titka.


Ksl


--f46d043be08070708e04b4c66597--
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2019-10)