Tápiómenti levelezőlista archívum
  2022.10.02
 GALAXIS archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2005-12-15 12:51:27
Feladó: Hevesi Zoltán
Tárgy: Walter Scott Houston: AZ 50 LEGLATVANYOSABB EGI OBJEKTUM.
Szevasztok

a gépem régebbi "fiókjaiban" turkálva még egy muzeális darabra akadtam :

Walter Scott Houston: AZ 50 LEGLÁTVÁNYOSABB ÉGI OBJEKTUM.

A legszebb mély-ég látványosságokat válogattam ki. Sok amatőr másokat kedvel
ugyan, de vedd figyelembe a legkisebb távcsövek észlelhetőségi körülményeit

1. NGC 224 = M31. GX. 4 mg. 2.5°x0.8°

A Nagy Andromeda-galaxis könnyen vizsgálható szabad szemmel, vagy bármely
méretű távcsővel. Jó légkörnél a gondos és gyakorlott észlelő binokulárt
használva nyomon követheti e galaxis hosszúságát több mint 5 fokig. 15 cm-es
távcső felfed egy parányi csillagszerű magot, s talán a spirálkarok nyomait,
melyek feltűnőek fényképeken. 30 cm vagy nagyobb távcsővel több halvány
gömbhalmaz is észrevehető, melyek e galaxist körülveszik.

Mindössze 0.6 fokra D-re, ugyanezen LM-ben fekszi az NGC 221 = M32. Ez egy 8
mg elliptikus galaxis, kb. 3´ átmérővel s rárakodva az óriási szomszéd
homályosan fénylő korongjára. Az M 32-t gyakran összetévesztik az NGC
205-e1, mely 0.7 fokra ÉNy-ra található az M 31-től. E 9 mg galaxis
elliptikus, bár jól megnyúlt (10´x4´).

2. NGC 253. GX. 8.9 mg 24´x6´

Az Andromeda-galaxis e miniatűr változata eléggé délen van, bár ennek
ellenére feltűnő látvány. 30 cm távcsővel Coloradóban meg tudtam pillantani
sötét sávjait és pettyezettségét a nagy korongon. Bár látható 10 cm
refraktorral, az NGC 253 jobb nagyobb távcsövekkel.

3. NGC 598 = M 33. GX. 5.3 mg. 1.0°x0.6°

Nagyon tiszta, sötét igen világosan látszik szabad szemmel, s megpillantható
KT-vel vagy B-al. Még egy parányi 2x-es KT-vel is könnyen megláttam, az
állatövi fény ellenére is. De nagy mérete és alacsony felületi fényessége
miatt elég nehéz észrevenni 10-25 cm távcsövekkel, hacsak kis nagyítást nem
használsz. 41 cm-es távcsővel szép spirálkarokat lehet látni, valamint sok
fényes csomót, melyek felbontatlan csillaghalmazok s ködök (mint pl. az NGC
604 óriás H.II.-vidék, a galaxiskorongnak az ÉK-i szélén). Ronald Morales
(Tucson, Ariz.) látott egy halvány foltot az M33 főkorongja közelében, olyan
látványt eredményezve, mint az M51-é. Egy 20 cm-es távcsővel én is észleltem
ezt a furcsa alakot.

4. NGC 650-1 = M76. PL. 9.6. mg. 1.5´x0.7´

L.S.Copeland "Kis Dumbbell"-nek nevezte, mivel hasonlít alakja a
Dumbbelléhoz. Bár jól látszik 10 cm távcsővel, a legjobb látványom egy
rövidfókuszú 30 cm-essel volt róla. Közepes nagyítások nagyon jók az
M76-hoz, 150x-el élénk, sok finom filamenttel, melyek a főgömb széleiből
nyúlnak ki.

5. NGC 1039 = M 34. NY. 5.9 mg. 30´

Kis RFT-vel mint szép csillag-freccsenés látszik, de nagyobb műszerekkel
sokkal szebb objektum. A használt átmérőtől függően, e nyílthalmaz 15´ és
30´ közti átmérőjűnek látszik.

6. Pleiades = M45. NY. 1.4 mg. 1.7°

Egyike az ég legjobb szabadszemes és binokulár objektumainak. Legfényesebb
csillagai parányi "merőkanalat" alkotnak. Távcsővel több száz tagja látszik,
többségük mintegy 3 fokon belül az Alcyone-tól, a legfényesebb tagtól. Az
egész halmaz ködösségbe van ágyazva, mely meglepően jól kijön hosszú
expozíciójú fényképeken. E megvilágított port vizuálisan meglátni nagy gond,
a közeli csillagok zavaró fénye miatt. Rendszerint csak a legfényesebb, a
Merope körüli köd foltja látszik jól, de egy 15 cm távcsővel Arizona
sivatagjában jól láttam az egész mező kiterjedt ködösségét. A 19.századi
német észlelő, H.d´Arrest állapította meg, hogy az M45 körüli ködösség
láthatatlan vagy nehezen pillantható meg nagy távcsövekkel. míg sokkal
könnyebb keresőtávcsövekkel. Így legjobb látványa kis nagyítással várható.

7. Hyades. NY. --- 5.5°

E halmaz legfényesebb tagjai a Taurus fejének ismert V-betűjét alkotják. A
legjobb látvány egy jó binokulárral nyerhető, mely szépen elválasztja a
Théta és Szigma Tau kettősöket.

8. IC 434. DF. --- 1.0°x0.2°

Ez a halvány ködfolt a Zéta Ori-tól D-re húzódik csaknem 1 fokig. Közepénél
fekszik a híres "Lófej"-köd, egy sötét foltként. Vegyük figyelembe, hogy a
"Lófej" kicsiny, kb.4´ átmérőjű; sok amatőr azért nem találja, mert nagyobb
méretet vár. L. Peltier látta 15 cm refraktorral, s egy 25 cm reflektorral
rendszerint kielégítően látszik. Azonban 30-40 cm-es távcsövek szükségesek a
kielégítő látványhoz. Használj közepes nagyítást.

9. NGC 1952 -- M1. PL. 8.4 mg. 6´x4´

E köd felfedezése 1758-ban késztette Charles Messier-t arra, hogy
összeállítsa híres katalógusát. Ez egy szupernóva-maradvány, mely 1054-ben
tört ki. Az M1 mint kerek kék fénylés látszik kis távcsövekkel, de 20 cm
vagy nagyobb távcső mutatja némi nyomát belső szerkezetnek. R.Wilds (Topeka,
Can.) megpillantotta 35 mm B-val; s igazán sötét égen mindig látható KT-ben.

10. NGC 1976/82 = M42/43. DF. 4 mg. 1.0°

A Nagy Orion-köd a legnagyszerűbb égi objektum a vizuális észlelő számára.
Zöldes gázcsíkok vannak keveredve fényelnyelő anyag sötét ösvényeivel. Az
Orion-köd látható szabad szemmel mint fénylés a 4 mg Théta Ori körül; ez
valójában egy többesrendszer, amely magában foglalja a híres Trapeziumot.
Legszebb látványom az Orion-ködről egy 25 cm f/8.5 reflektorral volt
Kansasban. Egy speciális okulárt használtam, melyet A. Leonard tervezett: 10
cm fókusszal 21x nagyítást adott.

11. NGC 2099 = M 37. NY. 6.2 mg. 20´

Az Auriga sok lángoló halmaza közül a legkedveltebb. Gyengén látható szabad
szemmel sötét éjszakán; kellemes látvány binokulárral, s felbontható
csillagokra 10 cm távcsővel. Admiral Smyth úgy írta le, mint "úgy van
szétszóródva, mintha szikrázó aranypor lenne", a "Cycle of Celestial
Objects"-ben.

12. NGC 2168 = M35. NY. 5.3 mg. 30´

Egyike a legszebb nyílthalmazoknak s mintegy 150 csillagának többsége fényes
s egyenletesen van szétszóródva nagy területen. Mivel viszonylag kevés
halvány csillaga van, 25 cm-né1 nagyobb távcsövek nem sokat tesznek hozzá a
látványhoz.

Gyakran elhanyagolják az M35 szélénél lévő NGC 2158-at, mely kompakt, de
homályos nyílthalmaz. Amikor először láttam, azt hittem hogy üstökös, mivel
szokatlanul nyílhegy alakú. A 2158-hoz 25 cm vagy nagyobb távcső szükséges.

13. NGC 2237/44. DF. 6.2 mg. 1.0°

Itt egy kombinált objektumról van szó: a nagy, de nagyon halvány
Rosetta-köd, s szórt halmaz (NGC 2240). Bár a halmaz szabad szemmel is
látszik jó légkörnél, a ködfolt kihívást jelent. Jó binokulárok felfednek
egy alaktalan fénylést a halmazt körülvéve. Másrészről, R. Meier és F.
Lossing beszámolt arról, hogy könnyű volt számukra 41 cm f/5 reflektorral, a
"North Mountain Observatory"-ban (Ottawa, Kanada). 50x-el a ködfolt
kettősnek látszott, s 130x-al egy fényhíd kötötte össze a két részt. Ezen
észlelők állapították meg azt is, hogy a Rosette sokkal halványabb mint a
Helix-köd (NGC 7293) az Aqr-ban.

14. NGC 2392. PL. 8.3 mg, 0.7´

Egy 5 cm távcsővel csillagszerűnek látszik. de 10 cm-el fényes kék
korongként nyilvánvaló. Mullaney---McCall: "The Finest Deep-Sky
Objects" -ben megjegyzik, hogy könnyen látható 15 cm távcsővel, de úgy
gondolom hogy egy 25 cm-es vagy nagyobb 100x nagyítással szükséges az igazán
szép látványhoz.

15. NGC 2422 = M47. NY. 4.6 mg. 25´

Csak nagyon déli deklinációja miatt nincs az észlelőlisták élén. Egyébként
látható szabad szemmel, s egy 25 cm reflektorral valóban megkapó látvány.

16. NGC 2438. PL. 11.3 mg. 1.1´

Az M46 ÉK-i szélén elhelyezkedő planetárist nehéz meglátni kis távcsövekkel.
20-25 cm reflektokka1 azonban eredményes; egy halvány zöldes korong kellemes
kontrasztot képvisel a halmazhoz.

17. NGC 2440. PL. 11.7 mg. 0.9´x0.3´

Közeli csillagok hiánya miatt e planetárist nehéz megtalálni. Z.C.Copeland
legalább 20 cm átmérőt ajánl; 30 cm jobb eredményt ad. Azonban egy
kiemelkedő éjszakán sikerült megpillantanom ezt az objektumot 10 cm
refraktorral.

18. NGC 2632 = M44. NY. 4.5 mg. 1.5°

A híres "Praesepe" halmaz látható szabad szemmel mint elmosódott folt, 4
halvány csillag között. Binokulárok felfednek kb. 2 tucatnyi csillagot, s
egy kis távcső sokat fog mutatni színeikből is.

19. NGC 3031 = M81. GX. 7.9 mg. 21´x10´

Fényes spirálgalaxis, mely kb. kétszerese az M82-nek, s egyazon LM-ben
látszanak. 25 cm-es távcsővel meg lehet pillantani a sötét sávok nyomait.

20. NGC 3034 = M82. GX. 8.8 mg. 9´x4´

Már egy 10 cm távcsővel sok részlet látszik e szabálytalan galaxisból. A
legjobb látványt 25 cm reflektorral kaptam róla. Éles szélű sötét csomók
voltak szétszórva egy hosszú, keskeny orsó mentén, folytonos mozgás
illúzióját adva.

21. NGC 3227. GX. 10.2 mg. 4´x2´

E sajátos spirálgalaxis könnyen azonosítható, csak 50´-re K-re fekszik a
Gamma Leo-tól, s könnyen elérhető volt 10 cm refraktorommal 95x-el. Csaknem
érintkezve korongjával, az NGC 3226 galaxis kb. 1´ átmérőjű s 11 mg vizuális
fényességű.

22. NGC 3242. PL. 8.2 mg, 0.7´x0.6´

Egyike a legfényesebb és legkönnyebb planetárisoknak. Halvány kékes korongja
felületi fényessége kb. 8-szorosa a híres Gyűrűs-ködének, s elbírja a
nagyítást 200x-ig. 15 cm távcső könnyen mutatja a 11 mg központi csillagot.

23. NGC 3587 = M97. PL. 9.5 mg, 3´

A "Bagoly-köd" éppen meglátható 10 cm távcsővel, mint halvány szürke ovális.
Többnyire 15 cm távcső kell, hogy észre lehessen venni az u.n. "szemeket", s
nagyobb távcsövek felfedhetnek több halvány csillagot a ködösség előtt.

24. NGC 4258 = M106. GX. 8.2 mg. 19´x8´

Oly fényes, hogy még egy 5 cm távcsővel is érdemes megnézni. Nagyobb átmérők
nem sok részletet mutatnak. Egy 15 cm távcső azonban mutatni fogja a 35´-re
DNY-ra lévő NGC 4217-et is, mely 11 mg, s 4´x1´ spirál.

25. NGC 4565. GX. 9.0 mg. 15´x2´

Ez az éléről látszó spirál egyike a leglátványosabb objektumoknak az égen.
Látványa emlékeztet az M82-re. Éppen észrevehető 7.5 cm refraktorral. A
galaxis kb. 15´-ig nyomon követhető egy 25 cm reflektorral vagy nagyobb
műszerrel, mely azt is felfedi, hogy van egy központi dudorodása.

26. NGC 4594 = M104. GX. 7.9 mg, 6´x2´

A híres "Sombrero"-galaxis, éléről látszó spirál, markáns központi dudorral,
s feltűnő sötét porszegéllyel. 41 cm távcsővel e sáv kettévágja a központi
dudort, de kisebb műszerekkel a szegély csak mint kis sötétedés látszik a
galaxiskorong É-i részén. Ez az effektus 10 cm távcsővel is észre vehető, de
kiváló éjszakát kíván.

27. NGC 4826 = M64. 8.4 mg, 6´x3´

A "Feketeszem" galaxis, e spirál híres arról a porfoltról, mely a magtól
közvetlen K-re van. 10 cm távcső 80x-al mutatja e foltot gyakorlott észlelő
számára, de a legtöbb amatőrnek szüksége lesz 15 cm vagy nagyobb távcsőre.

28. NGC 5139 = Omega Cen. GH. 3.7 mg, 23´

E nagy déli gömbhalmaz túlszárnyal minden mást. Közepes északi
szélességekről alig hogy meg lehet látni. Guatemalából láttam mint feltűnő
halmazt, szabad szemmel. Egy 15 cm refraktorral az Oaxacan Obszervatóriumban
(Dél-Mexikó) az Omega Cen egy csodálatos csillaggömb.

29. NGC 5194/5 = M51. 8.1 mg, 11´x7´

Mind az M51, mind 8 mg társa könnyű egy 7.5 cm távcsővel, s 25 cm reflektor
felfed valamit a spirálszerkezetből, jó légkörnél. Nagy kihívás
megpillantani azt az összekötő ködösséget, mely a két ködösség közötti,
ehhez legalább 20 cm távcső kell., de jobb egy 30 cm-es műszer.

Egy 20 cm műszer gyakran mutat egy halvány csillagot, mely talán 12 mg, az M
51 magjától DNy-ra. Bár néha összetévesztik szupernóvával, e csillag
valójában előtér-objektum.

30. NGC 5272 = M3. GH. 6.4 mg. 10´

Az ég csillagszegény vidékén fekszik, mely viszonylag nehézzé teszi
megtalálását. Feltehetően ez magyarázza, hogy miért annyira kevésbé ismert
mint az M13, bár sok észlelő fenségesebb látványnak tartja. A többi
gömbhalmaztól eltérően az M 3 felbontható gyakorlatilag a közepéig.

31. NGC 5904 = M5. GH. 6.9 mg. 12´

Egy másik olyan gömbhalmaz, mely többre érdemes. Dé1-Mexikóból én tündöklően
fényesnek láttam szabad szemmel. 25 cm távcsővel egykor láttam kb. 300-at az
M5 mezejében.

32. NGC 5907. GX. 10.3 mg. 12´x1´

Kevés spirál van ilyen megnyúlt, mely csaknem pontosan éléről látszó. E
látvány érzékeléséhez használj 25 cm vagy nagyobb távcsövet, s jelöld be a
galaxis pozícióját egy csillagatlaszba, mert könnyen el lehet siklani
felette. Én jó eredményt kaptam 100-150x-el.

33. NGC 6121 = M 4. GH. 7.0 mg. 14´

A rubinszinüen ragyogó Antares közelében fészkelve, egyike az ég legnagyobb
gömbhalmazainak, de hogy látható legyen szabad szemmel, tökéletes légkört
kíván. Gyermekkoromban megtaláltam ezt az objektumot 2.5 cm-es 40x
távcsövemmel; fél évszázaddal később is megcsodáltam egy 10 cm RFT-vel Tikal
piramisának a tetejéről (Guatemala).

34. NGC 6205 = M13. GH. 6.1 mg. 12´

A legszebb gömbhalmaz az ég É-i felén. Éppen látható szabad szemmel. Érdemes
vizsgálni ezt a nagyszerű objektumot először binokulárral, majd nagyobb és
nagyobb távcsövekkel. 41 cm-es refraktorral fantasztikus raja csillagoknak,
sokuk láncokban, melyek a középtől a szélek felé ívelnek.

35. NGC 6254 = M10. 7.2 mg. 8´

Éppen Ny-ra van az 5 mg 30 Oph csillagtól, s könnyű megtalálni. 10 cm
távcsőben e gömbhalmaz szemcsés szerkezetű, s jó égen egy 25 cm-es könnyen
felbontja csillagokra a korong egész területén.

36. NGC 6523 = M8. DF. 5 mg. 1.0°x0.6°

A híres "Laguna"-köd egyike az amatőrök számára látható kevés nagy
gázfelhőnek. Fényes és sötét ködösség ezen óriási komplexuma tele van
örvénylésekkel, bár látványuk nem olyan mint az Orion-ködé. Az M8 közepét
átszelő sötét sáv felelős a nevéért. E sáv néha látható 7,5 cm távcsővel,
bár egy 12.5 cm-es mindig jobb. Egy kb. 25 csillagból álló durva nyílthalmaz
fekszik közel a ködösség K-i széléhez.

37. NGC 6543. PL. 8.8 mg. 22´

20 cm távcsövet használva, észre lehet venni egy fényes kékeszöld gyűrűt,
mely egy 11 mg csillagot övez. E planetáris éppen látható egy 7.5 cm
távcsővel.38. NGC 6572. PL. 9.6 mg. 0.3´x0.2´

E planetáris gyémánt felületi fényessége kb. 100-szorosa a Lyra
gyűrűsködének. Mivel csak 6" átmérőjű, használj elég nagy távcsőátmérőt és
100-150x nagyítást.

39. NGC 6618 = M17. DF. 7.1 mg, 47´x37´

A "Lópatkó", vagy "Omega" köd rendkívül gazdag tejútvidékben fekszik. Bár e
nagy gázfelhő könnyen észrevehető binokulárral, 15 cm-es távcső kell, hogy
határozottan megláthassuk patkó alakját. Bármely műszerrel is, csak kis
nagyítást használj.

40. NGC 6705 = M11. NY. 6.5 mg. 12´

A "Vadkacsa"-halmaz egyik legérdekesebb csillag-gyülekezet az égen.
Képzeletdús észlelő könnyen láthatja V alakúnak, amelyet Admiral Smyth
repülő vadkacsákhoz hasonlított . E sűrű nyí1thamaz gazdagsága növekszik a
távcsőátmérővel. Közvetlenül É-ra van egy nagy sötétköd terület, mely
könnyen látszik 30 cm távcsővel.

41. NGC 6720 = M57. PL. 9.3 mg. 1.2´x1.0´

Határozott füstkarika alakú, mely látható 10 cm távcsővel 40-100x-al; oly
látványosság, mely rivalizál az M27-tel. Szintén nagyon könnyű megtalálni a
Béta és Gamma Lyr fényes csillagai közt. A 30 cm f/17 Porter-teleszkóppal
350x elég jól mutatta a gyűrű végeit és hosszú sávjait. E műszer jól mutatta
a központi csillagot s néhány továbbit a gyűrűn belül és mellette.

42. Cr 399. NY. 4.8 mg 1.0° E nagy, durva szabadszemes halmaz furcsa
"kabátakasztó" alakkal nem volt hivatalosan elfogadott 1931-ig. Még a 20-as
években is csak úgy volt ismert mint "Brocchi-halmaz"; arról az amerikai
amatőrről elnevezve, aki főleg AAVSO-térképeket készített.

E halmazt rendszeresen újra felfedezik amatőrök. De egy sok kisebb halmaz is
van a K-i szélénél. Összfényessége csak egy 11 mg csillagéval egyenlő ugyan;
az NGC 6802 mégis ezüstös csillagok kedves rajaként látszik mintegy 3,5´
átmérővel. 7,5 cm távcsővel nem lehet összetéveszteni egy kis üstökössel

43. NGC 6809 = M55. GH. 6.9 mg. 15´

Ragyogó nagy gömbhalmaz, mely még nagyszerűbb déli szélességekről nézve mint
Connecticut-ból, ahol egy 7.5 cm-es 30x-al csak elmosódott foltnak mutatja.
Egy kivételes átlátszóságú éjszakán érdemes volt megnéznem 25 cm
reflektorral Kansas-ban. Yucatan-ban rivalizált az M13-mal 10 cm RFT-vel.

44. NGC 6818. PL. 9.9 mg. 0.4"x0.2´

E kis zöld planetáris alakzat nélküli korongja könnyen azonosítható 10 cm
távcsővel 60x-al. Jó kiindulópont, amikor a Barnard-galaxist akarod
felkeresni, mely kb. 2/3 fokra van DK-re.

45. NGC 6822. GX. 8.6 mg. 16´xl1´ Barnard fedezte fel 1884-ben ezt a
szabálytalan törpegalaxist egy 12.7 cm refraktorral. Egyedüli olyan törpe,
melyet amatőrök észlelhetnek kedvező látás esetén. Mindamellett nehéz
objektum, mivel az összfénye nagy területen szóródik.

Mint az M33, az NGC 6822 is gyakran látható KT-vel, de nehéz pl. 25 cm
reflektorral, Azonban sok évvel ezelőtt láttam mint fényes és könnyű
objektumot a Steward Observatory 91 cm reflektorával. Gyakorlott amatőr
megkísérelheti egy 20 cm távcsővel 40x-el.

46. NGC 6853 = M27. PL. 7.6 mg. 8´x4´

A "Dumbbell"-köd látványa drámaian változik a távcső átmérőjével és
nagyításával. Kevés ember látja egyformának. Admiral Smyth két egymással
érintkező oválist látott, míg John Mallas nagyjából négyszögletűnek
rajzolta. Mivel oly könnyen látható, sok amatőr elfeledkezik az EL
alkalmazásáról, hogy finom részleteket kapjon.

47. NGC 6960/62. DF. --- 2.0°

A "Fátyol-köd" sok amatőrt kétségbe ejtett már. Halvány ködösség két hosszú
íve, melyek egy régi szupernóva-robbanás helyét rajzolják körül. Nagyon
nehéz 15 cm f/4 RFT-vel, de hasonló fényerejű 30 cm reflektor könnyen
mutatja. A nyugatibb ívet a könnyebb megtalálni, s benne van a szélében az
52 Cyg kettős. Kivételesen jó éjszakán néhány folt pillantható meg az
ívekben.

48. NGC 7009. PL. 8.4 mg. 0.7´x0.4´

A "Szaturnusz-köd" 10 cm távcsővel olyannak látszik mint egy fényes zöldes
korong, szerkezet nélkül. A "fülek", melyek oly látványosak fényképeken, nem
láthatók amatőr műszerekkel. E planetáris jól bírja a nagyításokat, s egy 30
cm reflektor 200x-al izgalmas képet ad.

49. NGC 7078 = M15. GH. 7.0 mg. 12´

Egy 6.0 mg csillaggal fekszik egy Lm-ben, s nincs messze a nagy és fényes
M13-tól. E gömbhalmaz figyelemreméltó hosszú csillagfüzérei miatt, s jól
felbontható a széleken. 10 cm refraktorom 100x-al jól mutatta.

50. NGC 7098 = M2. GH. 7.3 mg. 12´

Éppen alatta van a szabadszemes látásnak a legtöbb ember számára, de könnyen
látható binokulárokkal. E gömbhalmaz nem bomlott fel 10 cm refraktorommal,
mely fényesedést mutatott a közép fe1é. 25 cm-es reflektorral Louisiana-ban
csillagok voltak észrevehetők az egész korong felületén.

("Sky and Telescope", January, 1981.)
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2022-10)